Dato: 28. november 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 28 October [c: November] 1868 Kjre Ven!

Idet jeg modtager Deres Skrivelse ere alle fire Ark af "Dryaden" frdige i Trykkeriet og paa Veien til Bogbinderen, da Hr Boghandler Reitzel nsker Bogen, i smuk Udgave, omsendt nstkommende Lverdag. Jeg kan saaledes ikke tilfie at ogsaa en tydsk Udgave er under Arbeide. Jeg foreslaaer derfor at De paa Deres Udgave stter: "Den tydske Udgave er af Forfatteren overdraget Hr Carl B. Lorcks Forlag"; veed De bedre at stile dette, da siig mig det, hele Bemrkningen er jo sat for at forhindre andre Boghandlere fra at udgive Oversttelse af denne lille Bog. Jeg lnges efter at hre hvilket Indtryk den ved Lsningen har gjort paa Dem og sender her ved til Dem og Deres hjertelige Hilsener.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Hr. Consul C. B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus