Dato: 24. oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 October 1868.

Kjre Fru Melchior Det var min Tanke at komme ud paa "Rolighed" igaar og fortlle lidt om Studenterfesten, samt bringe min Tak for Blomsterne og den skrevne Hilsen, men mit Been var saa daarligt, jeg selv i et saa trist Humeur at jeg tilsidst sgte hen til Dr Studsgaard, der i Dr Collins Fravrelse har hans Forretninger. Han saae paa Benet, lsnede Saaret og udvaskede det, men raadede til at vre saa lidt i Bevgelse, som jeg kunde, helst et Par Timer ligge stille, for at det nu igjen kunde heles. Dog fik jeg Lov, naar det ikke var for langt at gaae ud at spise, samt en Times Tid at besge Theatret, da jeg nok ellers meente han, reent tabte Humeuret. I dette ieblik har han vret igjen hos mig, der er ingen Fremgang siden igaar, men det tr jeg ikke vente fr om en Ugestid siger han. Jeg kan altsaa kun sende Brev med Hilsen til alle Kjre paa Rolighed. Paa Tirsdag veed jeg De fltte til Byen; Anna og Frken Louise haaber jeg befinde sig bedre.

Deres taknemlige

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad