Dato: 1. oktober 1868
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund l Octob. 68.

Kjre Andersen!

Ophngt, som jeg i denne Tid har vret af alle Slags Forretninger, af Godsbestyrelsen, af Forberedelser til Reisen og af mine projecterede Byggeforetagender, har jeg endnu ikke faaet Tid til at takke Dig for Dit venlige Brev og de deri givne Reisenotitser. Det gjr jeg nu herved; hjertelig Tak, kjre Ven; vel kan jeg ikke benytte Din Reiseplan i uforandret Form, da Ilalvdelen af min Reise vil falde i Frankrig med et Par Maaneders Ophold i Paris; men de mange nyttige Vink vil jeg kunne have megen Gavn af paa Veien.

Gid Vinteren nu maa blive lidt god for os; jeg tnker baade paa Veirliget og paa Sprgsmaalet om Krig og Fred, hvilket jo vil kunne have megen Indflydelse paa vore Planer. - Endnu engang mange Tak! Jonna hilser Dig venligst! Din hengivne H.Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus