Dato: 31. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Korser den 31 August 1868.

Kjre Fru Melchior! Igaarmorges forlod jeg Frijsenborg og kom, over Aarhuus her til Korser; det var min Tanke strax at tage til Fyen og naae Glorup, men paa Reisen havde mit Been forvrret sig og jeg blev da i Korser for at see an hvorledes det bedrede sig til imorges; det er daarligt, og jeg skulde helst have kjrt til Kjbenhavn med Morgentoget, men jeg var endnu vaklende, da Grev Moltke venter mig og han vist ikke troer at det er saa ilde; men nu skulde jeg tage en endelig Bestemmelse, og den blev at jeg har maattet opgive Glorup og gaaer med Middagstoget til Kjbenhavn; herom har jeg telegrapheret til Frken Hallager, og bedet Dr: Collin see ind til mig iaften. Et stort Stykke Hud har lsnet sig paa Benet, og hvor jeg stdte mig er det igjen itu.- Det er meget nedstemmende det Hele, jeg begynder at troe paa jeg slet ikke faaer det Been lgt. Hils Deres Mand og Brn, Fru Emilie Melchior og Dttre, alle kjre Venner. Meget snart haaber jeg at vi sees.

Deres hengivne, taknemlige

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad