Dato: 28. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Maria V. Trubnikoff
Sprog: dansk.

Frijsenborg i Jylland, 28 August 1868.

Naadige Frue!

Ved min Hjemkomst fra Udlandet fandt jeg til min Overraskelse og Glde, den smukke russiske Udgave af mine "Eventyr og Historier", som er blevet til ved Deres Deeltagelse og Medvirken. Jeg vidste at en russisk Oversttelse fandtes og er nu glad ved selv at eie den, uagtet jeg ikke kan lse Sproget og udtale mig om Gjengivelsen, men jeg er forvisset om at den er givet med Kjrlighed og jeg takker derfor Dem naadige Frue, og Enhver som har baaret den frem ved sin Deeltagelse og sit Talent. Ved de smukke Tegninger af Hr Baron v. Klodt har jeg fundet ud hvilke Eventyt her ere og savner meget faae, egentlig kun de, som ere skrevne i de sidste to Aar. Portrttet fra den tydske Udgave er derimod mindre heldigt og jeg tillader mig derfor at sende et bedre til Afbenyttelse ved en ny Udgave. Jeg maa endvidere takke for den Opmrksomhed og Velviliie at vedlgge en dansk Oversttelse af det russiske Brev, begge vil jeg opbevare mellem kjre Erindringer, jeg tillader mig imidlertid at udtrykke mig i mit Modersmaal, det Een og Anden, i Deres Omgivelse, vistnok forstaar. Jeg er glad ved at vide mine Skrifter lst i det store, mgtige Rusland, af hvis blomstrende Literatur jeg kjender en Deel fra Karamsin til Puschin, ind i den nyeste Tid. Vil De udtale min Tak og Glde over den Interesse der er forundt mig som Digter og bringe mine Veninder og Venner min hjerteligste Hilsen.

Med dyb Hiagtelse rbdigst H C Andersen.

Hivelbaarne

Fru Trubnikoff i S. Petersborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Ved min Hjemkomst fra Udlandet fandt jeg til min Overraskelse og Glde den smukke rusiske Udgave af mine Eventyr og Historier. Jeg vidste at en saadan fandtes og er nu glad ved selv at eie den. Desvrre kan jeg ikke lse det rusiske Sprog, men [overstr: jeg vil] udtale mig om Gjengivelsen, men jeg er forvisset om at den er givet med Kjrlighed og jeg takker hver som have givet Deres Deeltagelse og Talent dertil. Ved de smukke Billeder af Hr Klodt har jeg kunnet udfinde hvilke Evnetyr det er jeg har for mig og savner i denne Udgave meget faae, egentlig kun de som ere skrevne i de to sidste Aar. Portrttet derimod er mindre hldig, det er fra den [overstr: efter det Billed som findes i den] tydske Udgave og Billedet i den er ikke lykkedes og dertil efter et sygeligt udseende Portrtkort fra Genf, jeg tillader mig, for et tilkommende Oplag af min Bog at vedlgge et dansk bedre Portrt. Jeg maa dernst takke for den store Opmrksomhed og Velvillie ag give mig det rusiske Brev i dansk Gjengivelse, [overstr: og] jeg tillader mig imidlertid her at skrive i mit Modersmaal, det Een og Anden nok forstaaer, [overstr: og] jeg er glad ved at vre kjendt i det store mgtige Rusland, af hvis opblomstrende Literatur jeg kjender fra Karamsen til Puschin, men ikke nok det nyere Flor af Digning. [overstr: Udtal min Tak og Gl. Tr jeg be] jeg tr haabe at De vil udtale min Tak og Glde over den Interesse der er forundt mig som Digter, de vil bringe hver Enkelt den isr og [overstr: selv] min rbdigste hjertelige Hilsen til Faderen og Dem selv. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 310-11)