Dato: 26. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 26 August 1868

Kjre Fru Melchior! Da det er min lille Ven Williams Fdselsdag paa Fredag og et Brev vil kunde naae til ham den Morgen, derfor jeg skriver i Dag, saa vil jeg stte Pen til Papir og give ham min Hilsen, den med vedlagte Brev overrkker De nok til "Fest-Prindsen". Igaar reiste Blochs herfra, de har rimeligviis, naar dette lses, vret om Torsdagen paa "Rolighed" og Bloch har fortalt om Frijsenborg og Livet der. Nu er Veiret blevet koldt; igaar Aftes efter Middagsbordet sad jeg med de andre Herrer i Grevens Stue og rg Cigar, vi havde Ild i Kaminen, de store Brndestykker knagede og stode i Lue, det gjorde det ret hyggeligt. Jeg fik ellers et Brev igaar, der satte mig i mindre glad Stemning, det var fra Frken Hallager; jeg fik ud deraf, at det [overstreget: nok] ikke gaaer godt med "Photographeren" og at hun nok vil opgive sin Stilling, altsaa sin Leilighed og da kommer jeg jo til at fltte, det er jeg ikke glad ved og havde jeg vidst det i det tidlige Foraar saa havde jeg ikke ladet Vrelserne staae og jeg nu snart i over fire Maaneder betalt Leie, ifjor betalte jeg det naturligviis ogsaa i den Forvisning at jeg saa havde mit Hjem sikkert, saalnge jeg selv vilde. Jeg har nu strax igaar skrevet til hende og srligt bedet om at hun vil tydeligt udtale sig, men at jeg helst nsker at blive. Med Benet gaaer det heller ikke godt. Alle de Steder hvor jeg havde Hefteplaster gik itu eller bleve meget irriterede, Lgen her har nu forsgt at puddre Benet og det har ogsaa taget Heden bort, men nu begynder det helede Sted, der hvor jeg fik Stdet i Ems og som syntes lgt, atter at bryde op; Lgen drysser Pudder paa, jeg har ingen Tro dertil og venter at beholde stadigt et sygt Been, saa Fru Serre desvrre maaskee faaer Ret med sine mrke Meddelelser. Paa Sndag morgen tager jeg herfra over Aarhuus og Korser til Glorup, og derfra hrer De da fra mig; om ikke lnge, ind i September er jeg i Kjbenhavn.- Hils Deres Mand og Brn, Fru Emilie Melchior, Tvillingerne, Sophie Melchior, Blochs og alle gode Venner fra Deres trofaste hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad