Dato: 25. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 25 August 1868.

Kjre Frken Hallager!

Deres venlige Brev, som De sendte til Holsteinborg, har jeg for et jeblik siden modtaget her paa Frijsenborg hvor jeg allerede har vret over otte Dage og tnker at forlade sidst i Ugen for at tage til Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup ved Nyborg, om mit Ophold og min Afrejse vilde jeg have skrevet Dem til og tillige minde Dem om, dersom De ikke havde selv erindret det, at hve hos Etatsraad Collin, der er i Sparekassen hver Onsdag, de 25 Rdlr, jeg har at betale i Huusleie fra 20 August til 20 September.

Nu giver Deres Brev mig Anledning til hurtigere at skrive, da jeg ved samme er blevet lidt ubehageligt overrasket, i det jeg nrmest faaer ud deraf at det er en venlig Forberedelse, fra Deres Side, paa at De maaskee opgiver Deres Huusleilighed og at jeg altsaa kommer til at fltte, det vil vre mig meget ukjrt om det skete. Jeg har i de to Aar jeg boede hos Dem fundet mig meget tilfreds og derfor, uagtet jeg aarligt omtrent var fire Maaneder borte fra Leiligheden, med Glde betalt den for at vre vis paa at beholde den og det i lang, lang Tid; det er behageligt at vide man har et Hjem; og det har jeg isandhed fundet der, ellers kunde jeg, med mine Fordringer have taget to smaa Vrelser i Hotel d'Angleterre. At De imidlertid for min Skyld ikke kan beholde en Leilighed De ikke har Brug for, indseer jeg godt, men det vil gjre mig meget ondt at gjre Forandring. Deres Plan om at erholde en Lotto-Collection er jo meget heldig, naar en saadan kan erholdes; tal med Folk der vide Beskeed herom, f Ex Hr Etatsraad Collin eller andre; og er der da Noget jeg kan vre Dem til Tjeneste med, da skal det vre mig en stor Glde at gjre det. - Opsiger De Deres Bolig, da beder jeg Dem, saa betids De kan, at sige mig det, da jeg ndigt mod Vintertid flttede til et Hotel. Jeg havde netop tnkt paa at bede Dem, fr jeg kom Hjem, at kjbe mig en Favnbrnde, at have den skaaret og baaret op, men nu kan jeg ikke gjre det, uden at have Vished om, at De bliver og jeg altsaa ogsaa bliver. Fr i Begyndelsen af September kommer jeg ikke til Kjbenhavn. De Blade som komme beder jeg Dem opbevare.

Med mit syge Been gaar det kun langsomt frem, endnu dagligt seer Lgen til det.

Hils Fru Weidemann og Deres Hr. Broder, ogsaa Pigen min venlige Hilsen.

Deres hengivne, rbdige

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Frijsenborg den 25 August 1868.

Kjre Frken Hallager!

Deres venlige Brev, som De sendte til Holsteinborg, har ikke fundet mig der, men her paa Frijsenborg hvor jeg allerede har vret over otte Dage og tnker at forlade sidst i Ugen for at tage til Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup ved Nyborg; derom havde bestemt at vilde skrive til Dem og tillige minde Dem om, dersom De ikke havde selv erindret det, at hve hos Etatsraad Collin de 25 Rdlr for Huusleie fra 20 August til 20 September, han er altid at trffe om Onsdagen [overstr: paa] "Sparekassen". Nu giver Deres Brev mig Anledning til hurtigere at skrive, da jeg ved samme er blevet lidt ubehageligt overrasket, i det jeg nrmest faaer ud deraf at det er en venlig Forberedelse, fra Deres Side, paa at De maaskee / opgiver Deres Huusleilighed og at jeg altsaa kommer til at fltte, det vil vre mig meget ukjrt om det skete. Jeg har i de to Aar jeg boede hos Dem fundet mig meget tilfreds og derfor, uagtet jeg aarligt omtrent var fire Maaneder borte fra Leiligheden, med Glde betalt den for at vre vis paa at beholde den og det i lang, lang Tid; det er behageligt at vide man har et Hjem; og det har jeg isandhed fundet der, ellers kunde jeg, med mine Fordringer have taget, to smaa Vrelser i Hotel d'Angleterre. At De imidlertid for min Skyld ikke kan beholde en Leilighed De ikke har Brug for, indseer jeg godt, men det vil gjre mig meget ondt at gjre Forandring. Deres Plan om at erholde en Lotto-Collection er jo meget heldig, naar en saadan kan erholdes; tal med Folk /der vide Beskeed herom, f Ex Hr Etatsraad Collin eller andre [overstr: som kunne vide Besked] og er der da Noget jeg kan vre Dem til Tjeneste med, da skal det vre mig en stor Glde at gjre det. - Opsiger De Deres Bolig, da beder jeg Dem, saa betids De kan, at sige mig det, da jeg ndigt mod Vintertid flttede til et Hotel. Jeg havde netop tnkt paa at bede Dem, fr jeg kom Hjem, at kjbe mig en Favnbrnde, at have den skaaret og baaret op, men nu kan jeg ikke gjre det, uden at have Vished om, at De bliver og jeg altsaa ogsaa bliver. Fr i Begyndelsen af September kommer jeg ikke til Kjbenhavn. De Blade som komme beder jeg Dem opbevare. Med mit Been er den endnu daaarligt. Deres hengivne rbdige

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 861-63)