Dato: 23. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Frijsenborg, Sndag den 23 Aug. 1868.

Kjre Fru Melchior! I Tirsdags, Dagen efter min Ankomst hertil, skrev jeg til "Rolighed"; jeg har igjen saa trofast og kjrligt hrt derfra; takkede vre de Alle! Mit Brev var lagt i Brevkassen, troer jeg, fr Carl Bloch og hans Kone kom her; de boe paa samme Gang som jeg. Vi samles ved de mange Maaltider og desuden de enkelte Gange, Bloch har malet paa Grevinde Danneskjolds Portrait. Dette har nu faaet et langt smukkere Udtryk end fr, og Bloch vil ikke gjre Mere derved; han taler til mig om at reise herfra paa Tirsdag. Veiret har vret varmt og smukt; nu, efter nogle strke Tordenbyger, er det blevet koldt; Regnen strmmer ned og fylder Canaler og Gadekr. I de smukke Dage kjrte de Alle ud; jeg blev hjemme, da mit Been, efter Reisen herover, er blevet daarligt igjen. Lgen, Cancelliraad Ditzel, seer dagligt til det og har nu fundet paa kun at puddre det, da al Fugtighed gjr, at Huden gaaer itu; jeg har Brnden og Klen deri; Humeuret er derfor ikke det bedste. Jeg sidder dagligt inde og har derfor i disse otte Dage bestilt Mere end i de sex syv Uger paa "Rolighed". - - - Grevinden er, som altid, meget elskvrdig, og jeg fler mig overalt let huusvant. - - - Frijsenborg selv er aldeles kongeligt i Bygning og Leven. De store Sale prange med Guld og Malning, Drene ere rigt udskaarne, Corridoren har Marmorsiler fra Belgien, Malning og Basreliefs. Her er et Taarn, der er indrettet til Rustkammer, rigt behngt med Vaaben og Harnisker. I Bibliotheket er [der] i Loftet Billeder af Tycho Brahe, Holberg, Oehlenschlger, Kingo, Thorvaldsen etc. Alle Gulve ere rigt indlagte med forskjellige Arter Tr. Her er stor Opvartning af Tjenerskab, en Mngde prgtige Kjretier og smukke Heste. Jeg bliver her til Ugens Udgang, lngere ikke, da jeg ellers nppe trffer Grevinde Moltke paa Glorup. Det vil vre mig meget trist at komme til Byen igjen med mit Been daarligt som det for Lgens Trst har Intet at betyde. De have Alle sagt "Ja, nu er det saa godt som helet; om et Par Dage er Alt forbi!". Saaledes kunne de blive ved, til der kommer Sandhed i: "Alt forbi!".

Mandag den 24 August. Igaar holdt jeg op med at skrive; jeg kom ind i en veemodig Stemning, der ikke burde slutte Brevet. Imidlertid lftede Stemningen sig til Digtning; maaskee engang Hartmann eller Gade giver den Melodie [hvorefter brevet gengives efter den bevarede del af original-brevet] Her er hvad jeg skrev og kaldte:

"Kommer aldrig igjen!"

Alt farer hen, som Vinden,

Her er ei blivende Sted!

Snart svinder Rosen paa Kinden,

Smilet og - Taarerne med.

Hvorfor vre bedrvet,

Hen farer Sorg og Fortrd;

Alt farer hen, som Lvet,

Tiden og Mennesket med.

Alt er Forsvinden, - Forsvinden!

Ungdom, dit Haab og din Ven.

Alt farer hen, som Vinden,

- Kommer aldrig igjen!

I dette ieblik kom Posten, den indtrffer ikke om Sndagen, derfor havde vi ikke igaar Breve eller Aviser; idag i dette ieblik, som sagt, kom Deres deilige, rige Brev, med Tilslutninger fra Frken Louise og Harriette, bring dem min hjertelige Tak, senere skulle de faae den fra mig selv med Sort paa Hvidt. Deres Brev bar mig saa deiligt til Rolighed og lod mig see og fornemme alle kjre Mennesker der, lige til min lille pipsyge Ven: William. Paa Fredag skal jeg ret tnke paa ham, sende Hilsen med hver lille Fugl der flyver mod st, faaer han ikke Hilsenen da er det ikke min Skyld! Deres Brev bar mig ogsaa til Hellebk og det gaaer mig som Dem, jeg lnges efter Billes, men haaber at i Vinteren ville vi oftere sees. Blochs have Intet fortalt om Hollnderen, de ere i det Hele ikke meget meddelelige, dog har Fru Bloch bragt mig en srdeles Hilsen fra Tvillingerne, det tr jeg ikke ngte. Hun er nydelig, "ladylike" og behagelig i Omgang. Frken Sara Krieger, som er her i Huset, er ogsaa en hist elskvrdig Personlighed. I dette ieblik ere de alle ude paa en Tour og ventes frst hjem til Middag; i flere Vogne ere de kjrt, jeg sidder hjemme for at have Benet i Ro, der i Dag brnder og kler saa jeg kunde tabe Humeuret, men det vil jeg ikke, Deres Brev ligger hos mig, jeg skriver Dem til, jeg taler med Dem, nikker til hele Kredsen paa "Rolighed", frst og fornemlig til Dem og Deres Mand, dernst til Dem Alle, Alle. Fru Emilie Melchior med sine prgtige Tvilling-Stjerner sender jeg tusinde Hilsener og til Dem selv kjre Fru Melchior lgger jeg ved den bageste, ubeskrevne Side, Blomster og Blade fra Frijsenborg. Snart hrer De fra mig igjen, sikkert fr jeg flyver herfra.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad