Dato: 14. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 August 1838.

Det blev rigtignok en god Sklle jeg kom hjem i; Vandet strmmede fra Paraplyerne ned paa Vognsdet saa jeg sad i Vand hele Touren, men selv det ferske mrker jeg bekommer mig godt; efter et Ophold af 2 Dage her i Byen tog jeg igjen paa Landet hvorfra jeg frst igaar vendte tilbage. Nu, da jeg er i Rolighed, griber jeg Pennen og kan takke Dem og Deres fortrffelige Kone for de milde, lykkelige Timer jeg tilbragte i det vaade Sor. En tydsk Reisende bragte mig ved min Ankomst, et nydeligt Brev fra Chamisso tillige med dennes Oversttelse af Beranger, jeg hrte af Brevet og af den Fremmede hvor godt Nur ein Geiger blev optaget og i det hele taget hvor gunstigt stemt man var for mig i Tydskland, gid jeg nu kun maa kunne bevare og vedligeholde den gode Mening man har om mig. I Dag lser jeg i Bltter fr litterarische Unterhaltung Deres Biographie, saa vidt jeg kan erindre, er den uddragen af det Manuskript De gav Marmier, men hvor har hans Oversttelse staaet? Jeg har forgjves gjennembladdet Revue de Paris og des deux mondes. Paludan Mller afreiste igaar til Udlandet. 0ehlenschlger har fuldendt en ny Tragedie Knud den Store. Igaar ved den sidste franske Forestilling blev Francisque og Mll: Edelin fremkaldte, jeg var der og morede mig godt. Det er alle de Nyheder jeg i Dag kan opvarte med. Veiret er elendigt; Regnen skyller ned; Efteraaret er kommen paa Thronen istedet for Sommeren; Beduinerne i Dyrehaven skal ogsaa hele vor varme Tid have gaaet i lodne Pelse. I Nyhavn udenfor mine Vinduer er der en evig Lossen med Brnde, Folk kjber Varme til den forestaaende Vinter, Alt hvad man seer og fler er der kommer, der kommer en koldere Tid! - Naar De ved Leilighed, f Ex med Hauch, sender mig der Verschwender vil De da lgge Pignellis romerske Folkescener, som jeg har glemt hos Dem, med i Pakken. - Hils Frken Grner, at den frste Dame jeg kjendte og som Dagvognen mdte da vi rullede ind i Kjbenhavn, var Moster. Gud bevar' os, hvor der nu efter denne sidste Regn maa vre vaadt om Sor, jeg tnker mig dem Alle gaae med Stylter og om Aftenen alle Trerne lyse som Ild, thi de ere vist gaaet over i Bedrvelse. Gld mig snart med et lille Epistel og vr rligt takket for Alt det Solskin De kaster i min Sjl; Deres Sster og Deres Kone maa De smukt og hjerteligt sige god Dag, fra

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

E.S.

Hils Hauchs!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjbenhavn den 14 August 1838.

Det blev rigtignok en god Sklle jeg kom hjem i; Vandet strmmede fra Paraplyerne ned paa Vognsdet saa jeg sad i Vand hele Touren, men selv det ferske mrker jeg bekommer mig godt; efter et Ophold af 2 Dage her i Byen tog jeg igjen paa Landet hvorfra jeg frst igaar vendte tilbage. [overstr: og derfor] nu, da jeg er i Rolighed, griber jeg Pennen og kan takke Dem og Deres fortrffelige Kone for de milde, lykkelige Timer jeg tilbragte i det "vaade" Sor. En tydsk Reisende bragte mig ved min Ankomst, et nydeligt Brev fra Chamisso tillige med dennes Oversttelse af Beranger, jeg hrte af Brevet og af den Fremmede hvor godt "Nur ein Geiger" blev optaget og i det hele taget hvor gunstigt stemt man var for mig i Tydskland, gid jeg nu kun maa kunne bevare og vedligeholde den gode Mening man har om mig. I Dag lser jeg i "Bltter fr litterarische Unterhaltung" Deres Biographie, saa vidt jeg kan erindre, er den uddragen af det Manuskript De gav Marmier, men hvor har hans Oversttelse / staaet? Jeg har forgjves gjennembladdret Revue de Paris og des deux mondes. Paludan Mller afreiste igaar til Udlandet. ehlenschlger har fuldendt en ny Tragedie Knud den Store. Igaar ved den sidste franske Forestilling blev Francisque og Mll: Edelin fremkaldte, jeg var der og morede mig godt. Det er alle de Nyheder jeg i Dag kan opvarte med. Veiret er elendigt; Regnen skyller ned; Efteraaret er kommen paa Thronen istedet for Sommeren; Beduinerne i Dyrehaven skal ogsaa hele vor varme Tid have gaaet i lodne Pelse. I Nyhavn udenfor mine Vinduer er der en evig Lossen med Brnde, Folk kjber Varme til den forestaaende Vinter, Alt hvad man seer og fler er "der kommer, der kommer en koldere Tid!" - Naar De ved Leilighed, f Ex med Hauch, sender mig Der Verschwender vil De da lgge Pignellis romerske Folkescener, som jeg har glemt hos Dem, med i Pakken. - Hils Frken Grner, at den frste Dame jeg kjendte og som Dagvognen mdte da vi rullede ind i Kjbenhavn, var "Moster". Gud bevar'os, hvor der nu efter denne sidste Regn maa vre vaadt om Sor, jeg tnker mig dem Alle gaae med / Stylter og om Aftenen alle Trerne lyse som Ild, thi de ere vist gaaet over i Bedrvelse. Gld mig snart med et lille Epistel og vr rligt takket for Alt det Solskin De kaster i min Sjl; Deres Sster og Deres Kone maa De smukt og hjerteligt sige god Dag, fra

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

E.S.

Hils Hauchs! /

[Udskr:]

ST

Hr Professor B. S. Ingemann

i Sor

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 152-55)