Dato: 9. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

613. Til Henriette Collin.

Rolighed den 9 August 1868.

Kjre Fru Collin!

Tak for den venlige Modtagelse i Hellebk! hjertelige Hilsener til Dem Allesammen. Mit Been blev en Deel anstrnget ved den lille Reise, nu er det imidlertid saa aldeles i Bedring at jeg imorgen tager til Holsteinborg og bliver der Ugen ud. Den 16de kommer jeg, om Gud vil, til Frijsenborg hvor jeg bliver til den 1ste September; De vil erindre at Breve der hen, gaae over Aarhuus, Brevene til Holsteinborg derimod over Skjelskjr. Skriv mig til. Jeg lgger her i Convolutten et Brev fra Jrgensen, som nu er paa Veien til Ostindien med eet af Melchiors Skibe. Brevet er saa smukt skrevet at det vist vil fornie Dem og Deres Mand at lse det; De gjemmer det saa nok til vi sees igjen. Igaar besgte jeg Linds, Fru Louise Lind saae aldeles forynget ud efter den lille Udflugt. Jonna har jeg ikke seet, hun er nok i Dag i Hellebk. Igaar kom Moses Melchior hjem fra Vestindien, han seer srdeles vel ud og her er stor Glde over at han igjen er her tilbage. I forgaars kjrte jeg gjennem store Kongensgade og mdte der min Ven Jonas Collin, men han var for stolt til at hilse, og jeg sad dog i Herskabs Vogn. Hils ham igjen! Billes og Lunds beder jeg blive hisset mange Gange, ligesaa General Raaslws. Deiligt Veir! godt Humeur! Bevar i Tanke Deres

hengivne

H . C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost