Dato: 26. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

612. Til Henriette Collin.

Rolighed Sndag 26 Juli 1868.

Kjre Fru Collin !

Imorgen, Mandags vilde jeg komme til Hellebk, men vi have Fremmede her paa Rolighed, og man vil da gjerne beholde mig, der bliver saaledes intet af Udflugten, men vil Gud, at jeg er rask og Veiret ligesaa, da kommer Jeg et Spring over morgen Tirsdag. vil De srge for at Solen skinner, Luften har Sommervarme, Sen ruller, uden at det dog blser, eller at den ligger som et udspndt Klde. Jonas var saa elskvrdig i forgaars Aftes at besge mig, han saae srdeles vel ud og var sneget behagelig672; havde han taget mod Middags Indbydelse til i Dag skulde han endnu mere roses, men han var ikke til at overtale. Etatsraad Drevsen har endelig ogsaa besgt mig. Det var hist elskvrdigt at Deres Mand endnu engang saae til mig; han kom i Onsdags Formiddags netop da jeg var kjrt ind til Byen; Fru Melchior var ogsaa derinde og beklagede srligt at hun ikke saae Deres Mand og fik ham overtalt til at spise her. Hun og Familien sende mange Hilsener! Nu gaaer jeg meget godt paa Benet; det er vel ikke ganske lgt, jeg behver endnu Blyvand og Bandage, for det frste kan jeg endnu ikke gaae med nedrnget Skindebeen, uden for Lger og Yndere af det Zerrissene. Endnu en 8 a 10 Dage bliver jeg paa Rolighed og tager da lidt til Holsteinborg og Frijsenborg, paa det sidstnvnte Sted trffer jeg sammen med Bloch der skal over at levere Tegninger til de nye Loft Malerier; hans unge Frue er indbudt med ham. Iaar er vel De og Frken Louise tilfreds med den danske Sommer?, jeg klager ikke! Hollnderen van Kneppelhout med Frue og Svigerinde, samt Vilhelm Boye, vare forleden Torsdag herude til Middag paa Rolighed, Veiret var srdeles smukt, en Vandring gjennem Rosenvnget blev foretaget, den lngste jeg endnu i sex Uger havde foretaget, men mit Been var dog ikke strk nok mrkede jeg; igaar gik jeg fra Grnningen til Slvgaden, men maatte saa tage en Vogn; saaledes staaer det sig med min Gangbarhed, saa at jeg forudseer at jeg denne Gang maa opgive Collins Kilde som jeg foraltid op giver Nilens Kilder. Fra Roligheds Have har nyeligt fundet en stor Regnorme673-udvandring Sted, til det skjnne Hellebk, de ville674 nok besge Fiskene for hvem de havde en stor Interesse da de kjendte Historien om Jonas i Hvalfiskens Bug og troede nu at de skulde komme samme Sted indfrte af samme bermte Jonas, Navnene Bille og Collin, interesserede dem mindre. Vil De nu hilse Familie og Familier, de som ligge paa Landeveien, og de675 som ere hiere stillede, med Udsigt over Huset hvor Snnen banker sin Fader og Etatsraadinden henter Byens Befolkning anfrt af den tappre Skrdder. Himlen bevare Dem og Deres, item det gode Veir!

rbdigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost