Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 22. juli 1868
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 22. Juli 68.

Kjre Etatsraad!

Hvor kjnt af Dem at skrive til mig, det var ret som om De vidste hvormeget jeg lngtes at vide hvor De var og hvorledes det gik med Benet. Nu haaber jeg at det er saa meget bedre saa De atter tr begive Dem paa Udflugter og jeg kommer derfor for at sprge om De kjre Ven ikke ogsaa vil glde os med et Besg i de gamle vante Vrelser? Min Sster Vanda er her med sine sde yndige Brn, aa! der er en lille Pige som ret ligner et Alfebarn188! hvilken Glde vilde det vre for os Alle, hvis De kom! -

Jeg har ikke Tid til at skrive ret Meget idag, og mit eget Helbred har vret elendigt i Sommer! Nu har vi den Glde at Ulrik Adolff trods det forsmte Sygdomsaar, har taget en rigtig god Examen i de 5 Fag ved Metropolitanskolen. Han er idag med sin Fader i Odense, skal fra sidst i August af i Huset hos Adjunkt Mussmann189 i Roeskilde, men gjr forinden en lille Schweitzerreise med denne rare Mand! -

De veed hvilken Glde for mig at turde pleie Dem saagodt som Holsteinborg formaaer; hjerteligste Hilsen fra alle Brnene og Tante Vanda ved

Deres hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost