Dato: 20. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

611. Til Henriette Collin.

Rolighed den 20 Juli 1868.

Kjre Fru Collin!

Skulle vi slutte efter Brevenes Mngde, da er nok, fra Deres Side, det gamle Venskab forbi mellem os, ikke et Ord faaer jeg. Det er srgeligt! og med Benet er det nsten ligesaa. Imorgen er det sex Uger siden jeg stdte det og endnu i Dag har Lgen forordnet lunkne Omslag hver anden Time. Jeg gaaer ellers ganske godt; har671 et Par Gange kjrt ud, saaledes forleden besgt Puggaards, til hvis Slvbryllup igaar, jeg var indbudt, men Benet taaler dog ikke de sdvanlige Anstrngelser, det seer ikke godt ud og brnder. Deres Datter besgte mig, Deres Mand var ligesaa elskvrdig, Linds vare ogsaa indee fr de reiste, selv Fru Drevsen og Einer have hver seet eengang til mig,ja Viggo endogsaa to, saa at jeg ikke aldeles synes glemt af den collinske Familie. Jonas mdte jeg forleden paa Gaden, han var indbudt her paa rolighed men havde andre Planer. De veed i Mathematiken at man fra to givne Strelser kan slutte sig til en tredie, det Experiment stillede sig da jeg lste Dagbladets Beretning fra Norge. Det sidste Lev vel fik vi fra Alsgaard, og Indseilingen mindede om Cartagenas Havn, deraf saae jeg at Referatet kom fra Hr Jonas Collin; det gldede mig ivrigt at lse, det var kort, klart og livligt. Han saae vel ud, da jeg mdte ham. Hils Theodor og tak ham for hans brev. Dr Melchior besger mig daglig, Benet er blevet badet med en Oplsning af Helvedssteen, jeg har Olieklud paa og i Dag, som sagt Grd-Omslag, imorgen vil Lgen sige hvorledes Benet har artet sig; et varmt Sbad, han raadede mig til, bekom det ikke saa godt. Bjrnson har endeligt sendt mig Fiskerjenten, det vil sige, den som han har overdraget at give mig den, bragte frst i forrige uge – Bogen. Den frste Deel i samme er glimrende, jeg var glad i den, men den anden halve Deel, opfylder aldeles ikke de givne store lfter, det er saa uklart, saa bredt; havde jeg eller en Anden leveret denne bog, Gud bevares hvor Clemens da vilde have plumret op i det Givne. Det charakteristiske Besg af Prdikeren er uden Betydning, har ikke noget med Jenten at gjre og hvoraf veed jeg at hun har et stort dramatisk Talent og maa gjre Lykke. Hendes frste besg i Theatret minder ogsaa lidt for meget om H.C.Andersen 1819. Da jeg reiste bad jeg Frken Hallager hver Maaned (den 20de) at hve sine 25 Rdlr hos Etatsraad Collin, hun har opfyldt mit forlangende een Gang, nemlig den 20 Mai, troer jeg, men ikke 20 Juni og i Dag er det 20 Juli, hun sender derfor paa Onsdag en Qvitering til Deres Mand i Sparekassen, han vil vre saa god at betale hende, af min formue, selv har jeg ikke saa mange rede Penge. Er de saa elskvrdig at sige ham det. De er velglad ved Kronprindsens Forlovelse, mig fornier den meget, jeg skrev ham til igaar, jeg kunde ikke andet. De veed vel at Ludvig Zinn er dd, lidesaa Fru Skovgaard; den unge Skuespiller Nielsen. Den ene drager bort efter den anden. Jeg humper efter paa Benet. Seer De Fru Raaslv da bring min Hilsen og sprg hende om de to Eventyr den unge Frken lovede at sende til Amerika, der hen ere de ikke komne, skriver man.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter