Dato: 17. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

605. Til Henriette Collin.

Altona den 17 Juni 1868.

Kjre Fru Collin!

Her sidder jeg, eller rettere ligger jeg ! den Ordning af Reisen havde jeg slet ikke ventet; bliv imidlertid ikke forskrkket naar jeg begynder med at sige Dem at jeg igjen har havdt et Uheld betydeligere end Faldet paa Banegaarden i Neuchatel. Jeg var i Ems som De veed, tnkte allerede paa Afreisen, der var bestemt til forrige Onsdag morgen, jeg kommer fra Cuursalen om Aftenen og vil til mit Vrelse, der er ikke endnu tndt Lys i een af Gangene, jeg gaaer rask til, og da667 har man stillet midt i Gangen en stor jernbeslaaet Tr-Kuffert, jeg stder imod og faaer et betydeligt Hul paa Skinnebenet, hele Natten badede jeg det med Vand, tnkte imidlertid paa Afreise, var tidlig oppe at pakke ind, det generede betydeligt og da jeg med Besvr naaede hen til Fru Falsen for at sige hende Lev vel, hun boede i samme Huus, var jeg saa angrebet at hun bad mig ikke at reise og dog668 lade Lgen see Beenet; han kom frst hit op ad Dagen og forordnede at jeg skulde ideligt bade Benet med Iisvand, det holdt veed i to Dage og Ntter, om Natten isr brndte Saaret og Benet saae vrre og vrre ud, jeg var ilde tilmode; tredie Dag blev det forbundet, jeg bad om jeg turde gaae ned at spise og at sidde i Cuursalen, Tilladelse fik jeg, men det bekom mig ikke godt. De er alfor urolig ! sagde Lgen, det vil vre bedre De sidder i en Banevogn, stille og beqvemt end bliver her lnger.; – jeg tog afsted, har maatte taget frste Klasse for ikke at generes for meget og tillige at kunne ligge med Benet i Hvile, saaledes gik jeg i een Dag til Cln, den nste Dag til Hanover og i forgaars til Hamborg hvor jeg tog ind i Hotel de l'Europe og fandt mange Breve hjemme fra, men Benet saae ynkeligt ud669 og brnder ideligt naar jeg ikke bader det med Blyvand. Imidlertid fik jeg allerede igaar flere Besg, blandt andre af Otto Specter, der kom at vise mig flere af sine Tegninger til mine seneste Eventyr, han har fra Engeland faaet Bestilling paa at illustrere til 60. Disse Tegninger ere ubetinget de meest geniale jeg nogensinde har seet; jeg var henrykt derover, men selv Henrykkelse kunde jeg ikke taale, jeg sank ganske mat hen. Nu kom et nyt Besg, man vidste jeg var i Hamborg. Det var en riig Kjbmand Hr Warburg med Kone, som jeg har lrt at kjende hos Melchiors; de bad mig allerede den Gang at naar jeg kom gjennem Hamborg da at boe hos dem, jeg takkede, men har aldrig modtaget Indbydelsen, nu kom de begge og paa den nydeligste Maade bad mig, da jeg dog var lidende og neppe havde godt af at reise fr Benet var mere i Orden, at boe; hos sig[;] de havde et deiligt Sted ved Altona, nr Banegaarden, der skulde jeg pleies og Lgen daglig see til mig. Jeg syntes det var fornuftigst at tage derimod, nu er jeg her, afhentet af Fruen selv, har et nydeligt Hjem, Haven gaaer ned til Elben, Dr. Marcus, der er gift med en Sster til Groserer Melchior, kom strax med sin Frue, han undersgte Benet og sagde at det efter Omstndighederne var saare godt og at jeg kun maatte vre i Ro nogle Dage; Fru Markus har imorgen Jette Melchior hos sig og vilde saa gjerne have at jeg skulde vre med men Manden meente at det var mig bedst at blive ganske stille og at de to Damer kom og besgte mig. Mit Bord pranger med Blomster, man beder mig bestandig, siig os hvad De nsker, De har kun at forlange! Jeg er i mit Uheld Vorherre taknemlig, for al den magelse Godhed jeg ogsaa heri faaer Leilighed til at modtage. Om jeg paa Mandag faaer Lov at reise til Odense veed jeg ikke, men det nskede jeg dog helst.

Torsdagmorgen 18 Juni 1868.

Lgen har i Dag vret hos mig, jeg havde lidt Feber i nat, Saa ret brndte, men han siger at det gaaer fortrffeligt fremad, om nogle Dage vil al Smerte vre borte, men at jeg maa vre forberedt paa at see Benet vexle med alle Regnbuens Farver. Jeg lnges efter at hre fra Dem og Deres Mand, men det kan da ikke skee fr i Odense; der er jeg jo ogsaa i gode Hnder i Bispegaarden og har, om det er ndigt, Dr: Arndrup, baade Fader og Sn. Hils Theodor, jeg er vis paa at han ved dette Tilflde havde viist samme Deeltagelse som jeg har mdt hos Dr Groszmann i Ems og hos Dr :Markus i Altona. I Ems fik jeg Besg af alle de Danske som var der, saaledes kom i den tidlige Morgen Hr og Fru Liebe, lidt efter Nyerup og Frken Lange; dog af alle var Fru Falsen den som var meest omhyggelig for mig. De vil saaledes see at jeg i Hjemmet ikke kunde have det bedre end ude; det er kun det at reise der har vret besvrligt. Hils Deres Mand, Louise, Jonas, hele Familien, samt Hr og Fru Lund.

Hjerteligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost