Dato: 16. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Hamborg den 16 Juni 1868.

Kjre Fru Melchior!

Igaar Eftermiddags kom jeg endelig her til efter en Deel Besvr med mit syge Been. Her i Hotellet fandt jeg flere Breve til mig og mellem disse det De har sendt til Bern; derfra er det gaaet til Baden-Baden, og nu i Hamborg kommet mig ihnde. Hjertelig Tak fordi De ikke glemmer mig! Brevet indeni fra Bloch var kun faae Linier, men glade og hjertelige, han mldte mig sit Bryllup, skrev at jeg var den frste han havde skriftligt underrettet derom; hans unge Kone havde tilfiet "en Hilsen fra "Alma Bloch". Nu Gud give dem en lys og lykkelig Fremtid. I Ems, forrige Torsdag, sendte jeg Brev til Dem og fortalte om mit nye Uheld, Dagen derpaa maatte jeg endnu ligge paa Sophaen og frst i Sndags Middag kom jeg afsted, men det var svrt at komme op og ned af Trapperne; jeg vidste ikke ret hvilket Been jeg skulde stille frst; jeg tog paa Reisen naturligviis frste Klasse for at sidde saa mageligt som mueligt og faae Hvile for Benet, der endnu seer ilde ud. Lgen meente imidlertid, at jeg ligesaa godt kunde kjre som sidde uroligt paa mit Vrelse; jeg overnattede i Cln og derpaa i Hanover og har nu hele Dagen holdt mig stille her i Hotellet og ideligt badet det mme Been --

I Formiddags fik jeg imidlertid Besg af den bermte Speckter der tidligere har givet de meest geniale Billeder til mine Eventyr, nu var fra Engeland bestilt hos ham Billeder til 60 Eventyr, han viiste mig nogle, de ere det Herligste jeg endnu har seet. "Sommergjkken" er saa yndig, Solstraalen falder gjennem Sneen ned i Jorden og trnker [trnger] ind i Lgene, hvor den lille Menneske Skikkelse rrer sig. Speckter vilde have mig Hjem, hvor en heel Kreds glde sig til at samles med mig, sagde han, men jeg maatte afslaae det, da kjrte han hjem at hente sin Kone, og de kom tilsammen, det var meget behageligt, men jeg mrkede dog at jeg ikke havde Krfter ret, da jeg frst begyndte at blive livlig. Som jeg nu bedst sad for at skrive Telegram til Odense at jeg kom imorgen (Onsdag) traadte Hr og Fru Warburg ind i Stuen, de vare saa elskvrdige og deeltagende, bad mig saa smukt dog at udhvile et Par Dage hos dem, Hr Dr Marcus vilde da see paa Benet og jeg vilde have bedre deraf; jeg gik ind derpaa og blev nu i Dag til Frokosttid afhentet af Fru Warburg, Deres Hr Broder kom netop at besge mig i det jeg brd op, vilde ogsaa have mig ud til sig, men nu var Opholdet engang ordnet og jeg har det udmrket her i Huset; man vilde ikke at jeg skulde gaae to Trapper op til de sdvanlige Gjstevrelser; jeg har derfor et Vrelse i Stuen ud til Jernbanen der ligger udenfor; gaaer jeg et Par Skridt er jeg i Haven og seer ud over Elben til den hanoveranske Kyst. Til Middag var her de Nrmeste af Familien samt Dr Marcus og hans Frue; han saae paa det syge Been, sagde at det var et slemt Std, men at det saae srdeles godt ud efter at kun 9 Dage var gaaet, at jeg havde sundt Kjd og at jeg ved at holde mig stille snart vilde vre rask. Fru Marcus vilde saa gjerne imorgen see mig hos sig, sammen med sin Sster Jette Melchior, men hendes Mand sagde mig, som Lge, at jeg havde bedst af at blive i Ro. Nu er der lovet mig at jeg skal faa et Besg af Frken Jette og Fru Marcus. Man er utrttelig i at komme hvert mit nske i mde, beder mig endelig at forlange og jeg skal faae! Jeg er dog, selv i smaa Prvelser, et Lykkens Barn, hvor faae mellem Tusinder bliver saaledes behandlet, var jeg en Prinds, jeg kunde ikke have det bedre. Fr Mandag kommer jeg imidlertid ikke afsted til Odense, Hr Dr Marcus siger, nu see vi frst an med Beenet. Hr. og Fru Warburg sende Hilsener til Familien Melchior.

[tilfjet i margin] Hils Deres Mand og Brn! Gud glde og velsigne Dem.

Hjerteligst

H.C. Andersen

[brev i privateje] No 2.

Altona. Torsdag morgen den 16 Juni 1868

Fr jeg afsender Brevet vil jeg tilfie min Tak for den Hilsen jeg har faaet fra Dem ved Dr: Marcus; han var her for en halv Time siden. Jeg har imidlertid vret noget febril i Nat og flt Smerter, men han siger at Alt er i bedste Orden og at jeg om et Par Dage vil erkjende det; og i godt Velgaaende kunde naae Odense, der faaer jeg jo Brev fra Dem, her kan detikke skee, da jeg saa gjerne reiser frstkommende Mandag. Vil De hilse Bloch og hans Frue, Watt og hver som venligt tnker paa Deres taknemlige, rbdige

H.C. Andersen

Til Fru D. Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad