Dato: 6. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Baden-Baden 6 Juni 1868

Kjre Fru Melchior! Imorgen er det en Uge siden at jeg fra Genf sendte et Brev til Deres Datter, Frken Louise, hun var, som altid saa god mod mig at sende mig en Skrivelse, De vil altsaa have hrt fra mig, vide om Opholdet hos Jrgensen ved Genf; derfra reiste jeg til Ouchy og boede i Hotel "beau rivage", De erindrer vel den smukke Bygning med den skyggefulde Have;og Skygge trngte man just til dernede, thi Varmen var ganske infernalsk; efter et Ophold af to Dage satte jeg mig igjen i Banevognen og under et rullende Tordenveir og en skyllende Regn foer jeg til Bern; her var det med Eet altfor koldt, Skyerne havde lagt sig om Bjergene, de lokkede ikke mere og da jeg forgjves havde sgt Dr Dor, som netop var taget til Genf og jeg havde besgt Pastor Baggesen, Sn af Digteren, foer jeg igjen afsted, efter dog frst at have modtaget et Brev fra Deres Mand, hvem jeg paa det hjerteligste takker for hans dle Trofasthed mod mig. I hans Skrivelse stod at De - Dagen forud fr han skrev havde sendt mig et lngere Brev; af den Dato har jeg imidlertid intet modtaget, men derimod fik jeg eet den 30 Juni [Maj], det kom over Neuchatel . - Hvor blev det koldt paa Veien til Basel, jeg maatte have min Vinterfrakke frem. Aftenen blev imidlertid smuk, jeg nd den fra min Balkon i "de tre Konger", hvor, om De har boet der, Rhinen med sin hurtige Strm jager forbi under Vinduerne. Igaar kom jeg her til Baden, hvor jeg ifjor tilbragte to smukke Dage sammen med Watt; denne Gang gaaer jeg ene om; et Par Amerikanere ved Bordet, som tilfldigt hrte jeg var "Hans Andersen", viiste mig Venlighed og fortalte om mine mange Venner i Boston. Jeg var da iaftes ovre i den pragtfulde Kuursal, hvor Spillebanken raader, denne Stilhed, denne Uhyggelighed! jeg havde tnkt paa, dog engang at forsge min Lykke, stod allerede og drejede i Haanden en Napoleons dOr, men jeg kunde ikke bestemme mig; der sad Een ligefor der i hj Grad lignede Componisten Offenbach, jeg troer det var ham, han syntes at vinde, jeg tnkte da vinder han ved nste Trk spiller jeg, men han tabte og saa gik jeg for ikke at gjre det samme.

Darmstadt

ogsaa den sjette. Jeg kom her ud paa Eftermiddagen og tog ind i "Die Traube", det bedste Hotel og da jeg ved min Middag skrev mit Navn og min Hjemstavn paa Fransk, sagde Kelneren paa Dansk: "De er fra Danmark, jeg holder saa meget af Danmark, jeg var der i Hotel Phnix to Maaneder og jeg har vret Kelner hos Madam Rasch i Flensborg!" jeg antog ham for en Slesviger, men blev forundret ved at hre, at han var en Hannoveraner."Jeg elsker de Danske" sagde han; man har vist vret god mod ham; jeg hrte nu at han var Sn af en tydsk Digter fra Hanover Friedrich Woigts der har udgivet Hltys Gedichte med Biographie, han laante mig Bogen, jeg blev bld om Hjertet ved at see en Digtersn som maatte opvarte mig; jeg forrede ham det Nummer af "illustrerede Tidende", hvori min Biographi og mit Portrt staaer jeg havde taget det med til Een eller anden fransk Journalist, som kunde have nsket det; her kommer det vist i mere hjertelig Berrelse! jeg har lovet at sende ham een af mine Bger da han, paa godt udtalt Dansk, beklagede ikke at eie en dansk Bog, men hlenschlger, Ingemann og Andersen havde han dog lst lidt af. Dette Sammentrf, forstaaer De, morer mig, det er saa deiligt at vre kjendt ude og der at see milde ine.

No 2.

Ems den 8 Juni 1868

Ja, kjre Fru Melchior! nu er jeg her. Igaar morges forlod jeg Darmstadt, og over Mains, den smukke Jernbanevei, fli jeg langs Rhinen, som jeg er vant til at see fra Dampskib og boer nu i Kuurhuset. Jeg har aldrig vret paa dette Sted og maa tilstaae at efter det frste Indtryk behager Ems mig mere end Baden-Baden, Tplitz og andre Badesteder jeg har seet; her er en Deel Danske, som strax toge glade mod mig, saaledes er her Fru Falsen ledsaget af Kammerjunker Fnss, Fru Kammerherreinde Schele, Grev Moltke til Nrager & . Jeg bliver her vist to eller tre Dage og da gaaer det afsted mod Hjemmet, jeg tnker at vre i Odense paa Lverdag eller Sndag, om Gud vil. Jeg boer der hos Biskop Engelstoft, og De vil forstaae hvor glad jeg bliver om jeg fik et Brev fra Dem. Dersom Fru Serre fra Dresden er paa Glorup, da tager jeg derhen fra Odense, ellers gaaer jeg lige til Kjbenhavn og glder mig srdeles til at samles med de kjre trofaste Venner paa Rolighed. Jeg havde troet at see her i Ems Nyrup med Frken Lange, thi efter Breve hjemme fra reiste de her til, men de findes ikke, det vilde have moret mig at see Masaniello og Viola Arm i Arm. De hjerteligste Hilsner til Alle i Huset. De vil forstaae hvor taknemlig jeg er Dem og Deres Mand for Deres Deeltagelse og Venskab for mig. Jeg haaber at finde Alle vel, og at see Bloch som gtemand i sit nye Hjem, jeg skrev ham til forleden, i den Tanke at nu var det hans Bryllups Dag.

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad