Dato: 3. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Outchy, beau rivage den 3 Juni 1868.

Kjre Fru Scavenius!

Endnu er jeg ved Genfersen, men i morgen gaaer det nordpaa og om ikke lnge er jeg i Danmark. Jeg har tilbragt en halv Snees srdeles behagelige Dage i Amsterdam, i et rigt, behageligt Huus og dagligt seet mange Venner af mine Skrifter, som ere meget udbredte og lste i Holland. en Aften lste den bermte Digter Ten-Kate et Par versifiserede Oversttelser af mine Eventyr, men jeg synes dog det klder disse bedre at trde op i Prosa end i Vers. Paa Veien fra Amsterdan til Rotterdam, traf jeg sammen med Rochhausen, der kom fra Stockholm med sin unge Frue, fdt Baronesse Wedel. I Gent blev jeg et Par Dage, men i Paris kun een Uge, uagtet jeg denne Gang boede bedre end tidligere og mdte megen Velvillie, men Paris var ikke iaar det det var under Udstillingstiden. Grev Leon Moltke besgte jeg to Gange, men traf aldrig Nogen hjemme derimod hans Moder fik jeg talt med, hun gldede sig til at komme til Glorup og blive der i flere maaneder, hun vilde vre der fr den 10 Juni, Grevens Fdselsdag. Det var en voldsom Varme de to Dage jeg reiste fra Paris over Dijon til Schweitz. Jernbanen er lagt hen over Jurabjergene og frembyder et storartet Skue; man flyver i Hiden langs Klipperanden og seer ned paa Byer med deres Kirketaarne. Da jeg seent paa Aftenen naaede Neuchatel, havde jeg det Uhelt paa Banegaarden at falde og slaae Hul paa Albuen og begge Kn, saa at jeg i to Dage maatte holde mig stille, nu er det overstaaet. Fra Neuchatel tog jeg efter Indbydelse af en Ven, Jules Jrgensen fra Locle, som har kjbt sig et Landsted ved Genf, her var jeg en Uge og nu efter et kort Ophold ved Sen flyver jeg, om Gud vil, i morgen til Bern og videre hjemad. Vidste jeg at Grev Frijas var i Interlaken, da lagde jeg Veien derom, men jeg hrte det kun som en Muelighed, da jeg var i Paris og jeg gaaer da ikke der hen, da Varmen er utrolig og Interlaken ligger meget indesluttet, jeg veed hvad jeg leed der ifjor. Deres Naade er vel paa Basns? den kjre Otto er der vel ogsaa, eller begynde allerede hans militaire Pligter. Paa Borreby haaber jeg staaer alt vel. Brev vilde jeg jo saa gjerne see fra Deres Naade, men selv om De vilde forunde mig et saadant da veed jeg intet sikkert Sted uden i Hamborg Hotel de lEurope, det tidligste jeg er der bliver da den 12 Juni, og jeg bliver kun een Dag, men tager saa til Odense hvor jeg boer hos Biskoppen; er Fru Serre paa Glorup, reiser jeg der hen, ellers udsttes Besget til Fru Serre kommer. Endnu er her ikke mange Fremmede i Schweiz men med hver Dag komme flere og flere. Veiret er saa udmrket det kan vre, kun for varmt, stadigt det samme nu i fire Uger; sen Grevinde Holstein og hele Familiekredsen der min hjertelige, rbdige Hilsen og bevar i venlig Erindring, Deres naades taknemlige H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus