Dato: 9. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Gent 9 Mai 1868.

Kjre Fru Melchior!

Otte smukke Dage har jeg tilbragt i Amsterdam, en Aften samlede Hr Georg Brandt en srdeles udvalgt Kreds; Digteren Ten Kate som fortrffeligt har gjengivet i Vers flere af mine Eventyr, lste srdeles godt nogle af disse. "Brnesnak" blev ogsaa givet paa Hollandsk, men for at Tilhrerne kunne vide Indholdet og da forstaae mig som foredrog det paa dansk. Til Julen kommer Ten Kates Oversttelse med mit Portrt. Da jeg i Torsdags forlod Amsterdam og lagde Veien over Utrecht nikkede et ungt Par venligt til mig, det var Ministeren Rockhausen og hans Kone, fdt Baronesse Wedel, som jeg har kjendt fra hun var Barn, de kom fra Stockholm og gik til Haag, vi fulgtes til Rotterdam, der skiltes vi, jeg vilde overnatte i Antwerpen og nste Morgen med Banetoget til Gent, hvor en Landsmand, Kjbmand Lwener, hvis Bekjendtskab jeg gjorde hos Brandts paa det venligste har bedet mig tage Ophold i hans Huus, dette er ikke stort, men meget nydeligt indrettet, kun beboet af ham, Kone, lille Datter og Tjenestefolkene, det ligger i den smukkeste Deel i Byen lige for Raadhuset. Jeg har med ham allerede seet en Deel af Byen, de prgtige gamle Huse, de alvorlige munkelige Kirker, med sjldne Billeder. Veiret er godt, kun alt for varmt, Overgangen er nsten for strk. Det var i Amsterdam, de sidste Dage, saa koldt at jeg maatte fyre i Kaminen, nu gaaer jeg i let Sommerti og sger Skyggen, da Solskinnet er alt for brndende. I Dag er her hos Lweners indbudt for min Skyld en Deel til Middag, den Eneste af Navn jeg kjender og alt igaar har vret sammen med, er en Oberst, der er Ftter til vor Prindsesse Thyras Opdragerinde, han er meget varm for Danmark og for hvad Dansk er. Paa Mandag, om Gud vil, reiser jeg herfra over Lille til Paris, jeg tnker at vre der Klokken 6 om Aftenen, men meget lnge bliver nok ikke Opholdet der og bliver Veiret for varmt, da gaaer jeg vist nok til Schweiz, dog derom skal De senere faae at vide. Nu lnges jeg efter at vide hvorledes det staaer til i Deres kjre Hjem, Deres Mand og Brn, ligesom De selv, have det godt; Foraaret er indtruffet, De tnke paa at komme paa "Rolighed". Bloch nrmer sig nu sin Hitidsdag, det maa jo vre velsignet, men jeg vilde dog have Hjertebanken, ved en saa alvorlig Sag for Tid og Evighed. Gid at de To ret maa blive en Lykke for hinanden. Hils ham! hils Frken Sophie Melchior og Frken Hammerich; seer De Robert Watt da siig ham jeg er i Gand, en By vel vrd at see, med snevre Gader og Kanaler, sjldne Malerier i Kirkerne. - Theatret er imidlertid allerede lukket, man giver der Operaer som "Africanerinden" og "Faust". Lwener klager over, at her ingen Omegn er, ikke Skov, men jeg saae fra Jernbanen ind i smukke Haver, hvor Serinerne blomstrede, Blodbgen stod udsprungen mellem de friske lysegrnne Lvtrer; det var som Foraaret var ude at paradere for mig. Siig mig om De hrer noget fra Deres Svoger Hr Moses Melchior, om han nvner Jrgensen. Siig mig hvor nu Deres Svigerinde er og hils dem begge paa det hjerteligste naar De skriver. Mine smaae Venner Sally-Otto-William hilses, ligesaa begge Sstrene. Kommer Grev Moltke-Hvidtfeldt en Dag da bring mig i venlig Erindring. Dette Brev skriver jeg i den tidlige Morgen, Klokken er kun lidt over sex, men jeg var alt iseng iaftes Klokken 9, saa trt var jeg. Himlen er uden en Sky, det vil blive en Varme i Dag! Lev nu hjertelig vel Allesammen

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad