Dato: 4. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Amsterdam 4 Mai 1868,

Kjre Hr. Biskop Engelstoft!

De er nu vel, vil jeg haabe, det gik allerede saa godt fremad med Sundheden fr jeg forlod Odense. Jeg er nu i Amsterdam, midt inde i Foraaret, det er meget varmt, Solen skinner, Trerne staar friske grnne, her mylrer med Blomster. Reisen her til gik gjennem raat, raat Veir og en idelig, isnende Blst. Da jeg fra Dampskibet paa lille Belt steeg i Land og gaven Dreng mit Ti at bre til Banegaarden, bad den Lille mig om jeg vilde vise ham Hans Christian Andersen, Folk havde sagt at han var om bord. Jeg spurgte ham om han havde lst noget af Hans Christian Andersen og da han svarede ja, sagde jeg ham at jeg var H. C. Andersen og han blev blussende rd og syntes meget glad, det morede mig. I Hamborg blev jeg et Dgn, var strkt forkjlet, reiste saa over Minden og Arnheim, hvor allerede blomstrende Marker og bladfulde Bgetrer hilsede mig. Paa Banegaarden i Amsterdam modtog Hr. Kjbmand Brandt mig og frte mig til sit velindrettede smukke Huus, hvor jeg har det godt og hyggeligt; her fra flyver jeg til Paris, men Opholdet der bliver meget kort; er det varmt Veir, flyver jeg til Schweiz, er det koldt, til Sydfrankerige og vil Gud er jeg da omtrent sidst i Juni atter nogle Dage i Odense, da tnker jeg at have en Deel at meddele fra Reiselivet, finde Dem og alle kjre Venner i bedste Velgaaende. Breve fra Dem, tr jeg vel ikke haabe, men blev det Tilfldet, da sendes Breve til Paris enten poste restante eller til vor danske Legation. Den hollandske Digter, Prsten Ten-Kate som udgiver en Deel af mine Eventyr oversatte i Vers har nylig leveret en Oversttelse af 0hlenschlgers Correggio, der skal paa Theatret her og det er smukt af Ten-Kate, at han, uagtet han er Geistlig, vil hvde Scenens Betydning, thi her synes den ikke at agtes stort, heller ikke de flamske Kunstnere, uagtet flere have et ikke ringe Talent. Oversttelser af slette og lette Stykker, som "Den skjnne Helene", "Hertuginden af Gerolstein" og "Rolf Blaaskjg" have fordrvet Smagen. I dette ieblik havde jeg Besg af Hollands strste Komponist Verhoulst, han udtalte sig i Begeistring om Gade, hvis "Korsfarer" nu skal opfres her i Amsterdam, det er alt givet i Rotterdam. Men nu lev vel! Deres Frue, Brn og alle kjre Venner en hjertelig Hilsen fra Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus