Dato: 3. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Sor den 3 August 1838

Deres Novelle126 fik jeg kun lst Halvdelen af, har altsaa knap en halv Dom og fr jeg kommer med denne, maa jeg stille Dem paa mit Standpunkt; jeg ynder aldeles ikke "Hverdagshistorier", hvori ingen stor Livsbrydning finder Sted, jeg forlanger en romantisk Duft, som ingen af disse ret give mig; hverken Frken Bremer eller Pseudo?Heiberg127 har tilfredsstillet mig; saaledes griber jeg hist ndig en Hverdagshistorie og er jeg ndt der til, da har jeg alt et Slags Ulyst, som jo rigtignok er hist ubillig, men nu engang min Natur. Jeg begyndte med denne Flelse paa Deres; de frste Blade tiltalte mig over Forventning, jeg fandt det frste Afsnit ligesaa interessant, som de bedste af denne Art, siden syntes jeg det var ikke grouperet nok, i det mindste til at holde mine romantiske Fordringer i Virksomhed. Jeg nskede at hre Tante Anna tale, nskede at leve med hende og ei paa 3die Haand gjre Bekjendtskabet. Deres Novelle, efter hvad jeg kjender, vil ikke, som Blickers frste Noveller, eller Heibergs En Hverdagshistorie vkke nogen indgribende Opmrksomhed og det nsker jeg en Forfatter frste Gang han optrder. I vor Tid hrer det med til Dannelsen at kunne klart og smukt udtale paa Papiret hvad man tnker og fler, der er gjort saa meget for Sproget, der har udviklet sig saa mange friske Grene paa Poesiens Tr, at ethvert begavet Menneske kan give hvad der for 50 Aar siden havde givet, hvad man kaldte et uddeligt Navn. Deres Novelle viser den begavede Pige, det varme Hjerte, et poetisk Gemyt og ie for hvad der rrer sig uden om men den danner ingen iinefaldende Steen i Kunstens store Pyramide. Dog, jeg kan see Feil og handler maaske hist urigtig i at sige hvad jeg siger, isr da jeg ikke kjender Slutningen der kan kaste en bengalsk Flamme over hele Digtningen, lad derfor mine Ord komme og gaae. Ingen vil mere end jeg, glde sig over at see Dem indtage en hderlig Plads ved Siden af Bremer og Pickler.

Med broderlig Hengivenhed H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus