Dato: 2. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

601. Til Henriette Collin.

Amsterdam den 2den Mai 1868

Kjre Fru Collin!

Mit sidste Brev var fra Odense den 24 Marts, efter at det var afsendt holdt jeg Oplsning for overfyldt Huus; har aldrig flt mig friere og lste vist saa godt jeg kan det. Jeg gav: Barnet i Graven, Den grimme lling, Al Hjertesorg, hvad Fatter gjr er altid det Rigtige, Brnesnak og Sneglen, og Rosenhkken. Folk syntes henrykte. Om Aftenen var jeg i Theatret hvor hr Orlamundt gav Den nye Barselstue og havde sendt mig en heel Loge i frste Etage, der var lagt Blomster paa min Stol og da Stykket var endt, reiste Borgemester Mourier sig og udbragte for mig et Leve som istemtes af hele Publicum forstrket ved Orchestrets Fanfare. Dagen derpaa var jeg ude at besge Frederik den VIIdes Stiftelse for fattige Haandvrksmestre og deres Enker, det var disse Indtgten af min Oplsning kom til Gode, og den indbragte (Billetten kostede 3 U) 220 Rdlr. Kongeflaget var heiset, man modtog mig med en rrende Hjertelighed og Taknemlighed, som om jeg havde gjort noget Stort for dem. Hver Familie har to Vrelse[r], Brndekammer og et stort Stykke Have?Jord. Sndag Middag forlod Jeg Odense og blev sagt Levvel paa Banegaarden af en Mngde Venner ogVeninder fik ogsaa en Deel Bouquetter. Da jeg fra Dampskibet over lille Belt kom i Land ved Fredericia gav jeg en lille fattig Dreng min Reise?Sk at bre, han bad mig om jeg ikke vilde vise ham Hans Christian Andersen, for han var ombord paa Skibet havde Folk sagt; jeg spurgte ham om han havde lst noget af Hans Christian Andersen og han sagde ja. Da jeg saa fortalte ham at jeg var H. C. Andersen, blev han ildrd og bar daarligt paa Tiet for at see paa mig. Han var Sn af en Fisker. Om Aftenen naaede jeg Hamborg, blev her Mandag over og tilbragte Middagen hos en Broder til Henriques, Tirsdag reiste jeg til Minden, laae daarligt; raat og vaadt var Veiret, forkjlet var jeg, men da jeg Onsdag Middag kjrte til Arnheim skinnede Solen, Trerne vare alle grnne, Engene med gule Blomster. Torsdag Formiddag i et voldsomt, stormende Veir kom jeg til Amsterdam hvor Georg Brandt og Wilhelm Boye modtog mig i Banegaarden. Eet af de smukkeste store Vrelser ud til Gaden stod indrettet for mig; et stort Danebrogs Flag vaiede paa Gangen. Jeg fandt Deres kjre Brev, med Bilag fra Deres Mand, men ikke saameget som en Hilsen fra Jonas eller Louise. Jeg fik to Breve her laae fra Melchiors, hvoraf det ene var gaaet frst til Odense. Den ldre Brandt, hans Frue og Andreas besgte mig strax og vare meget hjertelige. Veiret er dog endnu koldt, jeg har i Kakkelovnen, uagtet udenfor staae Trerne grnne og Husets aabne Have myldrer med Blomster. I gaar aflagde og modtog jeg Besg. Middagen tilbragtes hos den ldre Brandt; det var et rigt Maaltid, Champagnen knaldede, et Par Venner kom til aften, i Dag var bestemt en Landtour, men i hvor smukt Solen skinner, synes jeg dog der er Feber i Luften og har derfor nsket heller at blive hjemme. Vilhelm Boye seer rask og forniet ud, han er blevet feed, synes at have tilbragt ganske gode Dage; han er meget indtaget i Amsterdam og blev her gjerne, men det lader sig ikke ordne siger han. De vil glde Dem ved at tale med ham.–Jeg har mange Hilsener fra Brandts til Dem og Deres Mand. De tage nu i Mai paa Landet, derfor er Mai, Skilsmissens Maaned for Brandt og Boye, det var aftalt ved frste Sammenkomst harjeg forstaaet. Over morgen reiser Wilhelm til Leiden paa sin Videnskabs Vegne, men kommer her tilbage fr min Afreise. Brev fra Dem eller Deres Mand venter jeg nu ikke her og vil for Sikkerhedens Skyld helst bede Dem at sende indtil videre, Breve til Paris, enten til den danske Legation eller poste restante, jeg hrer efter paa begge Steder. Om Einar Drevsen er der naar jeg kommer veed ikke; igaar sendte jeg ham et Par Ord og lod disse flyve til Hotel Bergre boer han der ikke da faaer han neppe Brevet. Er nu Harald paa Vei derhen? Hils Deres Mand, Louise, Jonas, Deres Broder, hele Familien. Send Frken rsted vedlagte lille Epistel.

Hjerteligst.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin