Dato: 23. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Odense d. 23. Apr. 1868.

Kjre Fru Melchior. Det var mig en glad Overraskelse ved min Afreise i den tidlige Morgen at see Dem, Frken Louise og Deres Mand paa Jernbanen for at sige mig lev vel, og dog, efter al den magelse Godhed De har viist mig, kunde det ikke overraske! hvorledes skal jeg takke for dette vedvarende velsignede Sindelag? Solen skinnede, Veiret var saa smukt, men snart blste det op og Overfarten var noget gyngende, men halvanden Time holder jeg godt Sen ud. Kl 12 1/2 var jeg i Odense, hvor flere Venner og Veninder modtog mig og Professor Henrichsen frte mig hjem til sit Huus; om Middag og Aften var her Selskab, igaar var jeg til lignende hos Politimesteren, Etatsraad Koch; mit frste Foredrag blev holdt i Eftermiddag fra Kl 5 til 6, der var propfuldt; Salen antager man rummer 200 Mennesker, der var solgt 250 Billetter, de fleste vare Damer. Jeg lste "Noget", "Sneemanden", "Sommerfuglen", "Den lykkelige Familie" og "Det er ganske vist". Jeg troer man var meget glad, en deilig Bouquet fik jeg af Borgemesterens Frue, imorgen lser jeg igjen fra fem til sex og er da indbudt i Theatret, hvor Orlamundts Selskab opfrer: Den nye Barselstue, han har tilbudt mig en heel Loge. Hvad der ved min Oplsning forniede mig at hre var, at der var kommet to Bnder, som paa deres Fod havde gaaet halvtredie Miil for at hre mig og nu skulde gaa hjem igjen 2 1/2 Miil, jeg sendte dem hver mit Vesitkort, da jeg ikke fik talt med dem; idag kun dette lille Brev, da jeg er trt efter Oplsningen og vi have Selskab om en Timestid.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

E.S. Min Adresse i Amsterdam er: George Brandt, Heergracht bij Wolsen street 198.

Tekst fra: Niels Oxenvad