Dato: 6. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 6 April 1868.

Kjre Fru Grevinde Holstein!

Min inderligste, hjerteligste Tak fordi De og Deres saa venligt tnkte paa mig den anden April og ved et Telegram lod mig vide det. Deres Naade er altid saa magels god mod mig, hvorledes skal jeg ret kunne takke Dem. Dagen efter min Festdag fik jeg Brev fra den elskvrdige Bodil, jeg skriver et Par Ord til hende, de ligge ved i Brevet. Jeg vil der fortlle hvorledes min Festdag fli hen i Solskin og Glde. Den smukke Sang der ved Groserer Melchiors Bord blev sjunget til mig var af Redacteur Ploug, den vil komme nste Sndag i "Figaro"176, der jo findes paa Holsteinborg. Gud vre lovet at det jo dog gaaer godt fremad med alle Kjre paa den gamle velsignede Gaard. Deres Naade er jo saa temmelig vel ogsaa Enkegrevinden, og den kjre Ulrich Adolph. Jeg lnges meget efter at see Dem Allesammen og tale med Dem. Hr Greven har jeg flere Gange seet og talt med i Selskabslivet i denne Vinter, snart hos Grev Lerches177, snart hos Grev Frijs's178 og flere Steder. Vi have da talt et Par Ord om hans kjre Hjem og Kredsen der. Bodil siger mig i sit Brev at Blomsterne komme frem og vente paa at sttes i Bouquet, det klinger som en Indbydelse og jeg vil vre lykkelig ved den, kun ikke nu i Vaaren. Jeg reiser, om Gud vil, i nste Uge til Odense hvor jeg har lovet at lse to Aftener til Indtgt for Arbeidernes Byggefond179, derfra vil jeg flyve henved to Maaneder lidt ud i Verden, maaskee til Holland, Frankerige og Schweiz; i Juni, naar Maaneden slutter vilde jeg igjen vende hjem. Udstillingen180 er begyndt, der er flere smukke Billeder, Stockhausen har sjunget181, dybtflt og smukt; han er Sangen selv, jeg har ikke hrt den deiligere siden Jenny Linds Tid. Nu kommer i nste Uge Joachim182, det bliver igjen en Herlighed at hre! Mehuls "Joseph" er bestemt til Opfrelse paa Onsdag183, man venter noget ganske Fortrffeligt af Nyrup i Hovedrollen.

Bring, om jeg tr bede, mine hjerteligste Hilsener til alle Brnene, til Enkegrevinden og den hele Kreds.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus