Dato: 16. marts 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Marts 1868.

Kjre Hr Biskop Engelstoft!

Tak for Deres hjertelige Brev og den fornyede Indbydelse at boe hos Dem naar jeg i Foraaret fli lidt ud fra Kjbenhavn. Jeg lnges nu efter at komme afsted, en bosiddende Ven i Holland har bedt mig komme til sig og blive der en Tid, jeg har Lyst dertil dog endnu strre Lyst til at flyve lidt ned i syd Frankerige, men skeer det, da maa jeg skynde mig fr der bliver for varmt. Som frste Udflugt ligger imidlertid Besget i min kjre Fdeby, for at vre et Par Dage sammen med Vennerne og tillige indlse mit givne Lfte at lse for Arbeiderforeningen. Min Fdsels Dag og et Par Dage efter den bliver jeg i Kjbenhavn, det har altid vret Bestemmelsen, da vilde jeg i Begyndelsen af Maaneden taget til Odense, men Deres venlige Brev siger mig at De og Deres Familie ikke er der i Paaske-Ugen altsaa kommer jeg ikke fr den er forbi; siig mig om det er den stille Uge, De kalder Paaske-Ugen eller Ugen derpaa i hvilken Paaske indtrffer. Siig mig hvilken Dato De tidligst er igjen i Bispegaarden og gld mig fr Udgangen af denne Maaned med Underretning herom, derefter lgger jeg min Reiseplan og skriver til Vennerne i Udlandet som vente mig. Jeg vilde ogsaa gjerne vide hvorledes Dagene stille sig i April til Oplsningen og hvor denne skal holdes; Raadhussalen er mig for stor, jeg foreslaaer et mindre Locale og helst at lse ved Dagslys, hvorved De ogsaa bespares Belysningen; jeg er villig til at lse to Gange; ligger der nu Hindringer iveien fra de kjre odenseiske Venners Side og de hellere nskede at jeg kom paa en senere Tid, da vil jeg indtrffe paa Hjemreisen) som jeg antager allerede er i Juni. Vr saa elskvrdig at give mig Besked herom. Helst fli jeg strax ud for snarest at naae Foraaret, men det er et givet Ord paa Udfarten at gjste Odense og jeg forandrer altsaa ikke Bestemmelsen uden at det for Arbeiderforeningen stillede sig heldigere i Juni. I denne Vinter har jeg ikke lst hverken i Arbeider- eller Studenterforeningen, jeg frygtede for mine Tnder og min Udtale, igaar Middags lste jeg endelig og det var i Musikconservatoriet [!] og det gik saa heldigt at jeg igjen har faaet Mod til at holde Foredrag, kun, som sagt, i eet ikke for stort Locale som Odense Raadhuussal er. Aviserne meddeler jo daglig alle Nyheder, jeg vil altsaa ikke gjentage Dags-konversationens Themaer, kun med Hensyn til Thrymsqviden tilfie at Hartmanns Musik er af en langt strre Betydenhed end Bladene endnu have fremhvet; jeg har nu hrt Musiken 12 Gange. Balletten er hver Gang givet for udsolgt Hus. "Faust" ligesom "den Stumme" giver ogsaa "udsolgt", saa at Theatret har iaar eet af sine "fede Aar". Bring Deres Frue og Brn min hjerteligste Hilsen ligesaa Politimesteren, Borgernesteren og de mange andre elskvrdige Venner. Hilsen fra Collins.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Man nvner en Pastor Hansen fra Slesvig som Kultusminister.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus