Dato: 10. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

597. Til Henriette Collin.

Odense den 10 December 1867

Kjre Fru Collin !

Ikke et Ord har jeg hrt fra Dem, eller fra en eneste af den collinske Familie i disse mine Festdage, men jeg har Forvisning om, at jeg har vret i Deres Tanke! det vare rige, men overvldende Dage; jeg har flt mig lftet og biet tillige; meest betog mig den frste Indtrdelse paa Raadhuset hvor hele Mngden hissede mig, nede paa Gaden paraderede Borgerne og der blev spillet Melodien til min Sang I Danmark er jeg fdte. Hele Festen gik saa hjertelig, saa livlig, og om Aftenen da Fakkeltoget kom og alle Laugsfanerne vaiede veed jeg at gamle Folk, der havde kjendt mig som Barn, stode og grde af glde; en smuk Hyldest fik jeg i Musikforeningen, fra alle Landets Dele kom Telegram, og mange fra Venner i Kjbenhavn. De har vel lst derom i Aviser[ne]. Telegrammet fra Kongen vakte stor Glde, og det var mig en Lyst at hre og fornemme det! Ved Festen hos Biskoppens i Sndags vare vi 130 Personer. Imorgen reiser jeg hjem og er i Kjbenhavn, om Gud vil, seent paa Aftenen, jeg seer Dem og Deres Torsdag Formiddag, hils nu Familiekredsen og bevar mig i venlig Tanke.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter