Dato: 18. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 18 November 1867.

Kjre Biskop Engelstoft!

Hjertelig Tak for Deres Deeltagelse og Venskab for mig; De har endogsaa efter at jeg troede at De var bortreist vret hos mig, jeg beklager at jeg ikke var hjemme. Det bliver altsaa ved Aftalen at jeg i Begyndelsen af nste Uge kommer over til Dem; jeg reiser, om Gud vil, fra Kjbenhavn frstkommende Mandag den 25de, og er da med Morgentoget, opad Dagen, i Odense. Det overraskede mig meget at lse i Avisen, den usdvanlige store re min Fdeby vil forunde mig, Mange have allerede nsket mig til Lykke, men jeg har maattet svare at jeg Intet vidste om en saadan re, nu derimod i Dag seer jeg af den fyenske Avis at det forholder sig saaledes og er dybt bevget ved at erholde en Hder, jeg betragter som een af de strste der i dette Liv kan forundes mig, gid at min Fader og min Moder havde oplevet denne Glde; min inderligste Tak til de mange deeltagende Venner; glad og dog forlegen for saa varmt et Tegn paa Velvillie er jeg nu snart i Fdebyen.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus