Dato: 29. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskjr

den 29 October 1867.

Kjre Fru Melchior! Iaftes modtog jeg Deres kjrkomne Skrivelse med de venlige Ord fra Deres Mand, til ham skulde jeg med Rette skrive, men det bliver dog til Dem, og det er jo som om ogsaa han fik Skrivelsen; den sige Dem hvor levende De begge ere i min Tanke; snart haaber jeg sees vi i Hjemmet; jeg antager at medens jeg skriver dette bryder De op fra Montreux og derfor tr jeg ikke sende det derhen, men lader det flyve til Kjbenhavn og bede Frken Louise srge for at det Skrevne naaer til Dem, i det mindste fr De forlader Hamborg. Jeg er, som Brevets Overskrift viser, paa Basns, Brylluppet holdtes i Lverdags og her var saare festligt; Danebrog vaiede, reporte vare reiste, Kirken belyst og Ridende med Fakler fulgte de Nygifte. Ved Bordet, hvor en Sang jeg havde skrevet, blev afsjunget ledsaget af blsende Instrumenter, udbragtes mange Skaaler, ogsaa min blev udbragt meget smukt af Grev Holstein-Holsteinborg, der bemrkede at han og jeg vare de to Eneste udenfor Familien, der vare indbudne. Efter Bordet blev der dandset og saa kjrte de Nygifte hjem til Borreby; den gamle Gaard, hvor Vinden fortller om Valdemar Daae. Grev Moltke-Hvidtfeldt var med til Brylluppet, han og jeg talte sammen om Dem og Deres Mand, vi to drak stille et Glas sammen paa Fru Melchiors Sundhed. Jeg vil nske og haabe at De nu har gjenvundet Deres Helbred, og at vi snart maa see Dem og Deres Mand, vi lnges Alle derefter. Bloch arbeider altid og alformeget, det ene Portrt-Billede fster sig paa Lrredet efter det andet; man skulde nsten tro han arbeidede for at bygge sig et Huus, ja, et lille Slot. Jeg er derimod mindre virksom; imidlertid skriver jeg dog paa et Eventyr om Udstillingen i Paris, efter de Indtryk jeg gjemmer derfra. Nyt har jeg Intet at fortlle uden om Bryllupper, det ene efter det andet, een Dag i forrige Uge havde den unge Zytphen Adler Bryllup med Frken Falsen, den anden Dag Luzie Scavenius med Castenskjold, Dagen derpaa feirede Kong Georg af Grkenland sin Formling, og nu skal Frken Lvenrn forenes med Holstein-Lethraborg. Efteraaret har Myrthekrandse som var det Foraarstid. - Idag er Veiret raat og vaadt; fra mit Vindue seer jeg Sen vlte skumhvide Blger, men den skal nok lgge sig, tage Genfersens milde Ansigt paa naar De kommer, eller ogsaa - bliver jeg vred. Bring Deres fortrffelige Mand min kjrlige hjertelige Hilsen.

Deres taknemlig, hengivne

H.C. Andersen.

[udskrift:] Til Fru D. Melchior

fdt Henriques

Tekst fra: Niels Oxenvad