Dato: 6. september 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

593. Til Henriette Collin.

Straszbourg den 6 September 1867.

Kjre Fru Collin !

Voila! jeg er i Frankerige, i hurtig Flugt, i deiligt Sommerveir, lidt for varmt, men til at holde ud. Jeg var kjed af at gaae over Cln, den kortere Vei, ikke at tale om at der skal vre Colera, og jeg valgte at styre til Straszburg hvor jeg kun har vret eengang tidligere. Robert Watt som ogsaa vil til Paris og reiste samme Aften som jeg, fik jeg overtalt til at tage med den lille Omvei jeg gjr og han er en hist behagelig Reiseflle, ung og frisk, altid i godt Humeur. Jeg vilde ndig have gaaet til ses fra Korser, eftersom, Sndag aften, hele Himlen truede med Tordenveir, han raadede mig at gaae Sveien658 og for at reise med ham gik jeg da ombord, i Lyn og Torden, Skibet Hermoder var aldeles overfyldt med Damer, imidlertid skaffede Capitainen, Lund, mig en Kahyt med en eneste Kye og jeg laae godt, men som i en Badstue. Over Hamborg, hvorhen vi reiste med Hr Hirschsprung og hans unge livlige Frue, kom vi til Hanover; her var Marked, men forunderligt trist og stille. Ved Afreisen herfra traf jeg paa Banegaarden Frken Kjrulf der efter et Besg i Kjbenhavn nu gaaer til Italien med Maleren Lsse; han har sin lille Dreng og Pige med, samt Frken Caroline Hanck der styrer hans Huus, samt den unge Mller Sn af Ludvig Mller, der om kort Tid udgiver sin frste Digtsamling. Vi reiste i samme Vogn til Frankfurth og skulde igaar have gjort det samme til Kehl, men Lsses lille Pige var anstrngt af Reisen og forsigtigt blev han derfor en Dag stille, medens Watt og jeg fli til Straszburg hvor vi kom iaftes og hvor man, til min Forundring, affordre de os Pas, det vi begge havde. I Eftermiddag gaae vi med Toget til Paris, hvor vi indtrffe, om Gud vil, tidlig imorgen og der slutter jeg da dette Brev. I Formiddag saae vi den praktfulde Domkirke, der er som stbt ved een Gydning. Hedt kommer til Paris om otte Dage, han er nu i Wien, sammen med Falbes. De veed at Magnus skuIde reise med ham, men Magnus blev nerveus og mave daarlig fr Afreisen saa at denne udsattes nogle Dage, endelig kom de afsted; men i Hamburg var Magnus i Stemning til at vende om, og vendte ogsaa derfra strax hjem til Kjbenhavn, medens Hedt ene maatte styre sin Flugt. Stakkels Magnus, der skal have gldet sig saa meget til engang at komme ud, og skeer det da'ndash;saa er han ikke Reise menneske.

Paris den 7 Sept 1867.

Klokken 5 imorges kom jeg her til efter at have kjrt hele Natten og frosset imorgenstunden. Jeg er taget ind i Hotel Palays royal paa Hjrnet af rue Rivoli og giver 6 Frank for et Vrelse i fjerde, I Frank Servise. Endnu har jeg Ingen seet uden Paris der har ganske det samme Ansigt som da jeg i Foraaret tog her fra. Kammerherre Wolffhagen boer i samme Hotel, men han er endnu ikke opstaaet; det danske Flag vaier fra Hotellet, da han og flere Danske boe her. Jeg fler mig ikke trt. Det er min Tanke at blive her til den 15 a 16 og at vre hjemme ved Maanedens Udgang, skriver De eller Deres Mand til mig, da send Brevene til Paris poste restante.

Hils Deres Mand, Louise og Jonas. Fr imorgen kommer jeg ikke ud paa Udstillingen, det vilde trtte lidt for meget efter en Nat-Reise. Nu lev vel i og tnk som altid venligt paa Deres inderligt

hengivne

H.C. Andersen

E.S. Hils Hr Lund og Frue.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost