Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 31. august 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d 31 August 1867

Kjreste Etatsraad!

Jeg vilde saa gjerne ret kunne takke Dem for Alt og sige Dem hvor inderlig taknemmelige vi ere for den Tid De vilde tilbringe hos os, hvor rrt ovr al Deres Hjerte-fylde og hvor meget vi paaskjnne og erkjende den Rigdom De frer med Dem men for os Andre Ddelige vil Pennen ikke saaledes lbe over af det hvoraf Hjertet er fuldt, og derfor dobbelt Tak fordi De selv skriver at De flte at vi vare lykkelige ved at have Dem hos os.Deres Brev gik strax til Ems, - De ved man trnge til at dele med sine Kjreste saa vidt muligt alt det Gode man modtager, og alt forinden skrev min Holstein at jeg endelig ret hjertelig maatte hilse og takke Dem fra ham. Han synes Gud ske Lov allerede at mrke Kurens. gode Virkning, men finder det ufornuftigt at gaae til Paris som Efterkur og foretrkke derfor ialfald frst at tage lige hjem. Han har nu truffen en del ret behageligt Selskab. Vores Ulrik Adolf skriver livlig og munter, men Benet er uforandret, dog tr jeg ikke betragte dette som en Skuffelse, da Lgerne jo have erklret at vi frst tr vente Helbredelsen efter lngere Tids forlb! Vi kjrte i Aftes Alle over til Basns, Bodild ridende! det var Lucies Fdselsdag, samme morgen var de frst hjemkomne I Cassel (?) skildtes .de ad, da Otto vilde hjem over Lbeck -Kjbenhavn og tage Ftter Peer med ud til Basns. Fru Scavenius lod glad og oplivet ved hele Reisen, mig forekom den lidt forivret ; enkelte smukke PhotographieKort havde de bragt med.Hun fremhvede at de dog havde vret paa alle de Stder, som De havde anbefalet til dem. Otto skal have gjort smukke Bestillinger af udskaarne Schweitzer Trarbeider nemlig troer jeg for at anbringes i Taarnet og gldede fru S. sig til at det snart kunde ventes. Paa mandag flytter gamle fru Castenschjold over i den Bolig - over Indkjrselsen paa Borreby hvor hun ogsaa fremtidig vil tage Ophold om Sommeren og "saa kunne de Unge jo begynde at rumstere for at indrette dem i det gamle Huus" sagde hun. Brylluppet bliver nok imellem den 23-26 October.

Veed De at Grevinde Lilly Moltke er i Schweitz hos Manden? besynderlig nok, men i lngere Tid forfeilede deres Breve dem overalt og saa telegrapheede Greven halvt fortvivlet omsider: enten telegrapher, eller kom selv! hvorpaa hans Hustru betroede lille Rose til Grevens Moder og ilede til sin Mand. Jeg er saa lykkelig ved hver Dag at hre fra min kjreste, trofaste Ven. Det har agiteret Bedstemoder at Enkedronningen skrev og klagede lidt over at have syge Been saa at H. Majestt kun turde ligge. Det er en Uro i Aarerne, som fremkaldte smaae Bristninger, men iflge samme Efterretning fra Kammerfrken saa er det bedre nu. Bedstemoder, Brnene og begge Lrerinder sender de hjerteligste forbindtligste Hilsener, med srlig Tak fordi De saa venligt nvner Dem hver isr i Deres kjre Brev. De tager mig ret ved Hjertet. I Deres kjrlige venlige Bedmmelse af Bodild! Ja Gud ske Lov: Hun er et rigtig godt barn, med et fuldt, trofast og glad Hjerte. Vor Herre befste dette. En Moder har saa Meget at bede til Ham men jeg synes efter Mere end Andre Bodild holde saa usigelig Meget af Dem! men hvorledes var alt og mueligt anderledes Jeg maa dog fortlle en Bemrkning af Christian Christoff i Anledning af et Ordspil i Skolelrer Storck fra Venslv. Malerens Broder traf jeg forleden Morgen i Gaarden da jeg fulgte Talen - Jomfru Jrgensen til Vogns da hun for nogle Dage reiste til Kjbenhavn Efter Middagsbordet siger Chr. Christoff til Elisabeth: "Else" veed Du Vilhjelm fortalte mig at her i morges havde vret en gammel Stork paa Gaarden med hvem min Moder og min Sster havde talt! Hvormange Smk-Brn mon han har bragt til Jorden? ! Paa Tirsdag reiser Jomf. Jrgensen igjen men jeg haaber nok at hun skulde faa Maria Stuart at see Mandag

[p tvrs over sidste side]

faa Gjster. trofast hengiven tnker jeg paa Dem og haaber at De intetsteds maa fle noget Au! Dette give Gud. Lev saa vel som det nskes af Deres

taknemmlige

M Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus