Dato: 4. august 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d: 4 August 1867. Aften.

Kjre Andersen!

Med en Leilighed til Sor imorgen tidlig, iler jeg at sende Dem Svar paa de kjre Linier jeg iaften modtog fra Dem. Ulrik Adolffs egentlige Onde er i Hovedsagen trods forskjellige Kure forbleven uforandret og ansees det derfor nu at vre paa hie Tid at tiltrde den Badereise formodentlig til Eilsen som tilraades. Min egen Holstein skal samtidig bruge en Kur for sin Hals i Ems. De seer altsaa heraf at Fader og Sn saasnart de kunne blive reisefrdige, forlade Holst[ein]b[or]g, og jeg behver vel ikke at sige Dem hvor gjerne Holstein vil vre hjemme naar saa kjr en Gjest som De besger os men Reiseplanerne tr ved denne Leilighed ei forandres, isr da Holstein fra sidst i Septbr af gjerne igjen vil vre i min Nrhed. Men til den Tid tr jeg ikke risikere at vente Besg og mig passer det altsaa alligevel derfor ubetinget bedst hvis De kjre Ven! paa Onsdag vil tage hertil. Holstein lader Dem hilse og siger at Vognen herfra da nok skal holde forspndt for at kjre Dem hertil ved Deres Ankomst til Korsr 11 . Vi have i disse Dage ret Fornielse af et lille musikalsk Menneske: den 13aarige, velopdragne Sn af Brnenes Musiklrer fra i Vinter: Hr. Rbner som er Brigade Musik Directeur157. Snnen spiller nydeligt baade Violin og Klaveer, componerer og phantaserer saa smukt! Jeg tnker de blive til sidst i Ugen og jeg var heelt lykkelig stolt i Aften at kunne meddele hvilken kjr og hibaaren Gjest vi vente paa Onsdag. Tak for Hilsenen med og til Fru Flindt, hendes Mand maa desvrre reise paa Tirsdag, hvorimod Fru Flindt endnu bliver paa ubestemt Tid. Ulrik Adolff glder sig saa meget til endnu at faae Dem at see; han, alle Brnene, Bedstemoder og Flindts hilse mange Gange dog meest Deres Venner min Holstein og

Mimi H. H.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus