Dato: 30. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

590. Til E. Collin.

Glorup ved Nyborg den 30 Juli 1867.

Kjre Ven!

Igaar sendte jeg et Brev til Dem, De har maaskee modtaget det, men i Dag igjen maa jeg uleilige Dem, jeg har nemlig i denne Morgen, efter at min Skrivelse var afsted faaet nogle Ord fra Morits Melchior, han meddeler mig at han allerede har indsamlet til Jrgensen 175 Rdlr og venter endnu at faae Noget til, der er altsaa, med de ved mig samlede 130 Rdlr allerede over 300 Rdlr, og Melchior skriver at Jrgensen nu maa'ndash;kunde komme i Virksomhed med at lre Noget der kunde vre ham Nyttigt til hans fremtidige Vel. Deler De denne Anskuelse, da tilskriver De kanskee Etatsraad Collin. Jeg var i Hellebk i Fredags, men sammen med et Selskab, og traf ikke Etatsraad Collin i sit Huus og der var ikke Tid til at opsge ham. Derimod saae jeg i Dag Jrgensen, der sulter efter Beskjftigelse; han sagde mig at Collin kom ind paa Onsdag, og jeg lovede ham da at nvne det for Dem, da De mueligen da kan skrive ham lige til Kjbenhavn !

Dette gjr jeg nu her; mit Brev kan frst afgaae imorgen tidligt, men allerede Klokken 4, saa at jeg maa antage at det med frste Banetog naaer Kjbenhavn og der vil, fra Posthuset, vre bragt Dem medens De endnu er i Sparekassen.

Jeg veed at De ikke trttes ved mit Skriveri, da det gjlder om at hjelpe et Menneske som De allerede selv har viist stor Deeltagelse, det er nu at stille ham saaledes at han kan tage Lb til et rimeligt Fremtids Maal, De er den Practiske, De kan og De vil bedst vide det Rette.

Er det ikke uendeligt smukt af Moses Melchior at han saa varmt, saa deeltagende, har sig taget af Sagen; det er let at stre frugtbringende Ord, naar man finder en Hjertebund som hans. Faaer De Tid da tal med ham, eller skriv ham et Par Ord til i Sagens Fremme.

Jeg lgger her ved Brevet en Afskrift af et nyt Eventyr, vil De og Deres Kone lse det, samt lade Fru Lund hre det, hun skriver at hun nsker det; er der Eet eller Andet i Commateringen at bemrke, vil De da kun file ls. Gjem det derpaa til videre. Goldschmidt har bedet mig om et Bidrag til sin nyeste Bog, maaskee giver jeg ham dette, dersom jeg ikke til i den seneste Tid har andet, derfor gjem det! De franske Deputerede komme nok til Kjbenhavn den 12 August, jeg glder mig der til og kunde nske at vre med! Hils Deres Kone, Louise og Jonas.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter