Dato: 28. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 28 Juli 1867.

Kjre Fru Henriques!

Man kan snart ikke lnger sige at et Brev flyver som en Fugl gjennem Luften, nu gaaer det snarere som en Fisk gjennem Vandet. Hvilket Regnveir! Hisalig Noa, den bermte Viintapper og Skibsbygger, jeg antager at De erindrer ham fra den bibelske Historie, fik netop sine Skibsbygger Tanker ved et saadant Veir. Man maa blive i Stuen og der fryser man, jeg i det mindste! uh, hvilken Sommer. Hvad siger De paa Hiden derude under de vaade Trer? Jeg forlod igaar morges Basns i Dag reiser Fru Scavenius med sine Brn til Schweiz; jeg tog afsted i den tidlige Morgen for i Korser, med Morgentoget at flyve over Beltet;ombord traf jeg Jules Jurgensen fra Locle, som jeg tillod mig at prsentere Dem da jeg sidst havde den Glde at vre i Deres Huus, han reiste nu over Fyen til sit Hjem i Jurabjergene, men var noget skuffet ved det Veir han havde i Klampenborg, dog var der ikke skeet nogen Standsning med at bade. - Igaar, midt paa Dagen, kom jeg her til Glorup, der straaler som et kongelig Slot og har vistnok ogsaa een af de meest storartede Haver her i Landet, den halve Deel med franske Anlg, Basin og Springvand, den anden halve Deel med engelske Partier; Dyrehaven slutter tt her op til, der ere deilige Ege og Bge, og en Mngde Dyr. Jeg har imidlertid endnu kun seet fra Vinduerne, thi Regnen skyller ned, men inde er ogsaa smukt, her ere flere store og udmrkede Billeder, saaledes eet af Dahls bedste norske Landskaber, en udmrket Copi af Raphaels Madonna i Dresden, en herlig Skovs af Skougaard, Skagens Kyst af Srensen, desuden af Melby, Schleisner og Fru Jerichau. I een af Stuerne staar i Marmor Jerichaus Panther Jger. Grevinden er for et Par Dage siden kommet fra Paris og om faae Dage ventes Snnen, vor danske Minister i Paris med sin Frue, som frste Gang besger Danmark; jeg bliver her en 8 Dages Tid, om- jeg her fra flyver til Holsteinborg eller Conradine Lyst veed jeg ikke ret, men naar jeg naaer Kjbenhavn flyver jeg ud til Dem og Deres Mand; vilde De nu bare skrive engang, men De gjr ikke Besg, De skriver ikke, De bliver i Deres landlige Hjem. Bjerget kommer ikke til Mahomet, men Mahomet maa komme til Bjerget. Hvorledes lever Frken Marie? beed hende ikke vre alfor elskvrdig mod vor gode Ven, Professor Hedt, fortl hende Lidt om Othello og Desdemona! - Jeg maa forresten bekjende at jeg lider af Udvee! jeg havde stor Lyst til at see Udstillingen ved Paris endnu en Gang fr den slutter; havde jeg vundet i Lotteriet, om kun 400 Rdlr, jeg var jaget afsted, men Fru Fortuna vil ikke gribe mit Nummer i den Pose, hun siger: "bliv i Landet og ernr Dig redeligt!" nu vel! jeg bliver i Landet, eller i Vandet, som man nok br sige det denne Sommer. Jordbrrene begynde jo ogsaa at faae Vattersot, Het bliver sort og Menneskets Humeur, det vil sige Landmandens Humeur er nok allerede sort. Vil nu De kjre Fru Henriques, at mit Humeur ikke ogsaa skal blive det, saa tag Pen og Papir og kast Runer, spil en Tanke- og Flelses Sonate i Brevform, lad Deres Mand give nogle humoristiske Slutnings Acchorder og send det Skrevne til Glorup ved Nyborg saa skal jeg klappe i Hnderne,

"bravo, bravissimo".

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 160-64)