Dato: 20. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjre Ven! Basns ved Skjelskjr den 20 Juli 1867.

De er isandhed Elskvrdigheden selv, De glder mig altid strax med Brev igjen, saa snart et Par Ord flyver til Dem, tak for Deres trofaste Sindelag. De modtager denne Skrivelse ved Ankomsten til Kjbenhavn: velkommen! gid at De maa fle Dem vel der og altid bevare den Livets Skat Gud synes at have givet Dem: Ungdoms Humeuret, jeg har frst faaet det i en ldre Alder, efter at store Ser er gaaet over mig, dog imellem dugger en Veemod op, men den hrer maaskee til min Poet-Natur. Jeg havde det lykkeligt paa Rolighed, Besget i Sor hos den gamle Fru Ingemann satte mig i det nys nvnte Humeur. Jeg fandt den kjre gamle Kone meget svag, hre kan hun ikke, al Samtalen maatte fres paa Tavle; der var saa efteraarsagtigt i det tomme gamle Huus under de store vaade Trer; jeg savnede Ingemann saa meget og dog var det som et lille Solblink at see det Smiil, den Glde der lyste fra den gamle Kones Ansigt ved at see mig. Nu er jeg paa Basns hvor jeg bliver til den 26de om det da gaaer til ster eller Vester, Snder eller Nord, veed jeg ikke. Snart skal De imidlertid hre fra mig, dog forud, her paa Basns haaber jeg at hre fra Dem kjre Ven. Det ligger mig paa Hjertet om det Brev jeg bad Dem besrge til Candidat Mller, som udgiver Baggers Skrifter, er kommet til ham, jeg veed Intet derom; - I Brevet fra Bagger staaer et ondt Ord om en Mand, som lngst er dd, jeg slettede Mandens Navn ud fr jeg afgav Brevet, men strax efter faldt det mig ind at det var bedst den hele Stning om ham gik ud, da den ikke var af Betydning, men maaskee kunde saare Mandens Brn, om han har nogen, og jeg bad da mundtligt Hr Mller udslette samme, jeg vil troe han har gjort det men er ikke sikker derpaa og vilde gjerne have Vished, jeg tnker imidlertid at havde han glemt det har han efter Modtagelsen af mit Brev ladet det enkelte Blad trykke om. - Skaf mig det at vide og send mig ogsaa Baggers Brev, som jeg nu halv har glemt. At jeg synes at gjre saa meget Vsen af hvad der vist nok er en aldeles ringe Ting, ligger maaskee i en Slags sygelig Stemning; jeg fler mig tung i Sindet, har en Trang, en Lngsel efter at flyve ud i Verden igjen, det jeg ikke tr sige til mine andre Venner, men De som selv plages af aandeligt "Bisselder" vil forstaae det. Hils venligt Mller, hvis Adresse jeg ikke veed, kun at han boer paa Nrregade. Deres Huusnummer kjre Ven har jeg ogsaa glemt, men Dem finder Posten nok. Lev vel!

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Basns ved Skjelskjr den 20 Juli 1867.

Kjre Ven!

De er isandhed Elskvrdigheden selv, De glder mig altid strax med Brev igjen, saa snart et Par Ord flyver til Dem, tak for Deres trofaste Sindelag. De modtager denne Skrivelse ved Ankomsten til Kjbenhavn: Velkommen! gid at De maa fle Dem vel der og altid bevare den Livets Skat Gud synes at have givet Dem: Ungdoms Humeuret, jeg har frst faaet det i en ldre Alder, efter at store Ser er gaaet over mig, dog imellem dugger en Veemod op, men den hrer maaskee til min Poet-Natur. Jeg havde det lykkeligt / paa Rolighed, Besget i Sor hos [denne rettet til:] den gamle Fru Ingemann satte mig i det nys nvnte Humeur. Jeg fandt den kjre gamle Kone meget svag, hre kan hun ikke, al Samtalen maatte fres paa Tavle; der var saa efteraarsagtigt i det tomme gamle Huus under de store vaade Trer; jeg savnede Ingemann saa meget og dog var det som et lille Solblink at see det Smiil, den Glde der lyste fra den gamle Kones Ansigt ved at see mig. Nu er jeg paa Basns hvor jeg bliver til den 26de om det da gaaer til ster eller Vester, Snder eller Nord, veed jeg ikke. Snart skal De imidlertid hre fra mig, dog forud, her paa Basns haaber jeg at hre fra Dem / kjre Ven. Det ligger mig paa Hjertet om det Brev jeg bad Dem besrge til Candidat Mller, som udgiver Baggers Skrifter, er kommet til ham, jeg veed Intet derom; - I Brevet fra Bagger staaer et ondt Ord om en Mand, som lngst er dd, jeg slettede Mandens Navn ud fr jeg afgav Brevet, men strax efter faldt det mig ind at det var bedst den hele Stning om ham gik ud, da den ikke var af Betydning, men maaskee kunde saare Mandens Brn, om han har nogen, og jeg bad da mundtligt Hr Mller udslette samme, jeg vil troe han har gjort det men er ikke sikker derpaa og vilde gjerne have Vished, jeg tnker imidlertid at havde han / glemt det har han efter Modtagelsen af mit Brev ladet det enkelte Blad trykke om. - Skaf mig det at vide og send mig ogsaa Baggers Brev, som jeg nu halv har glemt. At jeg synes at gjre saa meget Vsen af hvad der vist nok er en aldeles ringe Ting, ligger maaskee i en Slags sygelig Stemning; [overstr: maaskee]jeg fler mig tung i Sindet, har en Trang, en Lngsel efter at flyve ud i Verden igjen, det jeg ikke tr sige til mine andre Venner, men De som selv plages af aandeligt "Bisselder" vil forstaae det. Hils venligt Mller, hvis Adresse jeg ikke veed, kun at han boer paa Nrregade. Deres Huusnummer kjre Ven har jeg ogsaa glemt, men Dem finder Posten nok. Lev vel!

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 57-60)