Dato: 18. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

587. Til Henriette Collin.

Basns den 18 Juli 1867.

Kjre Fru Collin!

Det er lnge siden vi talte sammen og endnu lngere siden jeg fik Brev fra Dem, for at faae et saadant skriver jeg i Dag fra Basns, hvor jeg kom for nogle Timer siden fra Sor, der fik jeg strax ved min Ankomst Brev fra Fru Scavenius at hun ndvendigviis maatte til Herlufsholm hvor Otto i disse Dage bliver Student, men hun vilde indtrffe til Middagstid. Jeg fik imidlertid for et ieblik siden Telegram at hun ikke kom hjem fr imorgen; jeg er saaledes ene og alene til Frokost, Middag og Aften, og i denne min Eenlighed begynder jeg strax med Brev til Dem.

En heel Maaned er jeg blevet paa Rolighed hvor jeg havde det fortrffeligt, ret flte hvor inderligt man der strbte at gjre mig Opholdet behageligt; jeg kunde indbyde hvem af mine Venner jeg vilde, havde Vognen til egen Raadighed, fornam ret hvor godt man kan skabe sig det naar man har Formue. Hr. Melchior og Frue vilde at jeg skulde forlnge Opholdet, blive der og opgive Besget paa Basns til Fru Scavenius kom hjem fra Schweiz, jeg kunde da ogsaa bedre stte det i Forbindelse med Vesitten paa Glorup naar i August-September Grevinden kommer hjem og jeg helst vil vre der under hendes Nrvrelse; men Fru Scavenius var saa venlig at skynde paa at jeg kom, Fru Ingemann gjentog noget lignende og jeg forlod altsaa i Tirsdags Middags Rolighed, hvor den eneste Skygge, om jeg tr sige det, var at jeg havde ondt af den stakkels forladte Jrgensen og kun ved at plage mine rige Venner kunde tnke mig at faae Hjelp til ham; hvor vidt det lykkes veed jeg endnu ikke, men det er mig svrt at pine Folk i Penge-Anliggender, imidlertid nu har jeg begyndt og maa dog fortstte; derom har jeg ivrigt skrevet til Deres Mand. ( Netop i det jeg nedskriver dette faaer jeg Brev fra Bille at han har mueligviis, Arbeide for Jrgensen i en 14 Dage og nsker snarest hans Adresse, jeg telegrapherer denne og faaer et ridende Bud til Skjelskjr, saa har jeg da ikke udsat med hurtigt Svar. ) –

Basns den 19de

Mit Brev kan frst komme afsted i Dag, Postbudet rider kun ved Middagstid ind med Breve. Jeg er ikke i Humeur og har ikke vret det siden jeg forlod Byen, men jeg veed det ligger i det slette Veir og srligt i Opholdet i Sor. Ingemanns Huus er gammelt og de, store Trer omskygge let det, Regnen skyllede ned, der var vaadt og raat; jeg fandt Fru Ingemann meget affldig, det er aldeles umueligt at tale med hende, saa dv er hun nu, jeg maatte skrive med Kridt paa en Tavle, hun havde Besvr med at lse det, studerede hver Stning flere Gange igjennem fr hun lste den hit, det var en tung Samtale; jeg blev der Tirsdag og Onsdag, hun var glad og taknemlig derfor; der var noget Rrende i hendes Glde, men jeg havde en Fornemmelse at jeg var ved at grde. Jeg syntes jeg var halvt blandt de Dde. Her paa Basns er i det mindste igaar og i Dag, uendeligt stille, men jeg seer Havet, det ruller, jeg hrer hvor det blser, det er dog Liv! – Hils Deres Mand, Louise, Frken Petersen, Jonas og Dr: Theodor. Jeg har nu tre Maaneder vret fra mit Hjem hos Frken Halager, hun kom ved Afreisen og spurgte om hun ikke skulde leie Salen ud, medens jeg var borte, jeg sagde at nu kom det Forslag temmeligt seent, da jeg nu neppe blev en Maaned borte, men rgerligt har det vret mig at kaste omtrent 100 Rdlr hen, jeg boede paa den Maade ligesaa billigt i et Hotel. Jeg haaber imidlertid at det nok bliver ophjulpet ved en Gevinst i Lotteriet; De veed jeg troer paa min Lykkestjerne, det gjr nu De ikke. Lad os see! vinder jeg, da flyver jeg ud i den vide Verden, vinder jeg ikke'ndash;ja saa faaer jeg vel nok en kjn Begravelse her i Landet, det er jo ogsaa Noget at glde sig til. Et nyt Eventyr: Peiter Peter og Peer gjr megen Lykke, man siger at det hrer til det Morsomste jeg har skrevet; men da Brevet herneppe er morsomt, saa vil jeg slutte med de hjerteligste nsker for Dem Og Vennerne i Hellebek.

Deres hengivne E.S

H.C.Andersen.

Breve til Basns gaae over Skjelskjr.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter