Dato: 6. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Christian Jørgensen
Sprog: dansk.

»Rolighed« ved Kalkbrænderiet

Løverdag den 6. Juli 1867.

Kjære Jørgensen!

Igaar morges tog jeg ind til Byen for at tale med Hr. Redacteur Bille, jeg fik ogsaa talt med ham; men jeg veed endnu ikke ret, hvorledes det vil ordne sig. Igaar fik jeg ogsaa talt Om Dem med en yngre Broder af Hr. Grosserer Melchior og mødte i denne Sag megen Velvillie, han tillod, at De kom op troer, at han ved at tale med Dem stemmes endnu bedre, og det bliver derfor bedst, at De søger ham; han er at træffe hveer Morgen mellem 8 og 9 paa Contoiret i Høibroplads No 21 anden Sal. Jeg giver Dem herved et Par anbefalende Ord med. Tal om, at De aldeles Intet har at bestille, og hvor piinligt det er at gaae og være uden bestemt Beskjæftigelse. De vil møde en hjertensgod, fortræffelig Mand.

Deres

H. C. Andersen.

E. S. Imorgen Søndag er Grosserer Melchior paa Landet, De kan først søge op til ham paa Mandag-Morgen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter