Dato: 2. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet den 2den Juli 1867.

Kjre fortrffelige Fru Henriques!

De kom ikke, De kommer ikke! Vinden lufter nordvest, Luftning fra Klampenborg, men der kommer intet Luftskib, ikke engang en almindelig Droske hen ad Landeveien. og bringer os Maria Henriques elskvrdige Moder. Fru Melchior har ogsaa ventet Dem, og jeg gaaer hver Morgen og blser Uldblomster af, ikke for at sprge, om jeg faaer nye Klder iaar, men om Fru Henriques kommer i Dag! Blomster-Propheten siger Ja! men Aftenstunden siger nei! nu venter jeg ikke lnger, nu skriver jeg, lgger Runer under Brevfuglens hvide Vinger, de have ingen Virkning veed jeg nok, men jeg kaster dog de Runer. I Sndags var vi Alle et Stykke nrmere Klampenborg, det vil sige vi fli forbi, hele Huset Melchior, Frken Kjellerup, Bloch og jeg uvrdige, vi tog trods graae Himmel og Landeveisstv til Jernbanen, satte os i Vaggon og naaede Helsingr Kl: 10 Formiddag, kjrte saa paa Karrebank, for at bruge et godt dansk Ord og kjrte i Skylregn forbi Marienlyst. Paraplyerne dannede Vandsluser, Skjd og Hat Vandbeholdning, Vinden susede, Sen rullede og vi naaede Hellebk, saae Collins Kilde, spiiste Fru Lunds Mad, levede hit paa Marienlyst og steeg hit paa Kronborg hvor rigtignok det deiligste Skue belnnede os for Dagens Mie, vi saa over 500, ja jeg kunde gjerne sige 1000 Skibe, dog saa li jeg, men aldrig har jeg fr, uden paa Themsen seet saa mange Master, det var som en colosal Myggesvrm lagt paa Vandet. - Seent paa Aftenen kom vi hjem, forvissede om at De i saa usikkert Veir ikke havde gjstet os. Jeg talte forleden paa Gaden med Professor Hammerich, Datteren er endnu i Sverrig, med Fruen gaaer det kun langsommelig, han maa ikke besge hende og tr kun sjlden skrive. Fra Asger fik jeg Brev, et Henrykkeises Brev om min Improvisator, som han nu frste Gang har lst. Professor Melchior har i Dag vret paa Rolighed, han reiser imorgen til Paris. Nyt veed jeg ellers Intet at meddele, Aviserne lser De jo? Det har afficeret mig at lse om den riddelige Keiser Maximillians Endeligt! Det er forfrdeligt at saa meget Ondt i denne Verden tr skee! Gld mig med et Par Ord, men kom heller selv en Dag, st Dem paa en Sky, en Solstraale, eller i en Droske, paa Kjretiet se es ikke, men kun paa den gode Villie. Rolighed ligger paa Deres Side af Kjbenhavn, De behver kun at stte Dem i en Banevogn til Kjbenhavn, der holde Drosker, Kudsken veed bestemt hvor Kalkbrnderiet ligger, han kjrer af Aleen ned mod Stranden, st paa, ikke vest, for der ligger Amager; Kudsken sprger da efter "Rolighed" som ligger paa venstre Haand ud for Kruses Bopl. Nu tusinde Hilsener til Dem og Deres Gemal, 100 til hver af Brnene, lille Marie 200, er det nu rigtigt fordeelt? Lev vel og tag til Takke med et fattigt Brev fra et rigt Hjerte. rbdigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 156-59)