Dato: 29. juni 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Til den Kgl. Theaterdirection

29. Junii 1838

Anmodet af nogle af de Kgl. Skuespillere, hvem det var forundt at give Forestillinger i denne Sommer, bearbeidede jeg Raimunds bermte Stykke. Der Verschwender. Vi have imidlertid ikke kunnet faae det saaledes besat, at det vrdigt kunde gives; paa Grund heraf har jeg taget det tilbage, i Haab om at den Kgl. Theaterdirection intet vil have imod dets Opfrelse til Vinteren. Rollerne ere udskrevne, Musiken ordnet og Melodramerne tildeels componerede af Secretair Hartmann. Jeg har betitlet Stykket: Eventyr-Comedie, da det henhrer under denne Art af Skuespil, som ved Heiberg er bragt paa vor Scene, og ikke under Folkecomedien.

rbdigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter