Dato: 27. juni 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

582. Til Henriette Collin.

Kjre Fru Collin!

Rolighed den 27 Juni 1867.

De lever i Sommer-Solskin paa Landet og i Vandet, har det godt og tnker uforandret hjerteligt paa os Andre som ikke er saa nord paa - Den collinske Kilde sprudler ogsaa uforandret, snart skal jeg see den! jeg er da endnu, som Brevets Overskrift viser, paa Rolighed, og bliver her en otte Dags Tid endnu; imellem seer jeg ind til Byen, hvor der seer tomt ud i Deres Hjem, og ikke livligt i mit hos den ellers skikkelige, men lidt for langsomme, Frken Hallager; jeg har i Tanke snart at gaae til Basns. Her paa Rolighed har man imidlertid den Plan at vi, i stor Karavane; Melchiors, Billes, Bloch og jeg, paa Sndag tage til Helsingr, aflgge et lille Besg i Hellebek hos Collins og Lunds, vende saa igjen tilbage, I Tirsdags var jeg hos Drevsens hvor der var stort Selskab, nemlig Drevsens ldre Broder med Kone, Thiele med Kone, Andreas Aagesen, der, mellem os, saae meget magisteragtig ud, jeg troer neppe barberet, dernst Marstrand, som faldt i naiv Forundring ved Bordet da jeg efter de mange Skaaler og Taler647 reiste mig op og sagde:

Med Skaaler er Bordet dnget

I Prosa og Poesi.

En Skaal for Rosenvnget

og Roserne deri

Det har De da ikke digtet i dette ieblik! spurgte han. Jo naturligviis! –nei, det har De vist sagt fr! udbrd han, hvor kunde De digte det strax ! Han meente jeg gik med mine Impromtuer opskrevne forud. Drevsens Broder udbragte en Skaal for Theodor, som han srdeles savnede, og altid havde saa interesant Samtale med om Jagten. Seent skiltes Selskabet begunstiget af det skjnneste Veirligt648. Jonas spurgte mig om Bergses Digte, der ere tre, fire jeg synes srdeles om, derimod har jeg lidt at bemrke ved de andre, Formen isr synes jeg er taget altfor let i vor formene Tid; men Bergse er en virkelig Digter og det er det Vigtigste. Deres Broder talte jeg med paa Gaden for et Par Dage siden, han saae ret vel ud. Igaar fik jeg Brev fra Jules Jrgensen, han sender Hilsener til Familien Collin. selv venter han at vre paa Klampenborg i Begyndelsen af Juli. I Locle er Veiret koldt og regnfuldt, han venter Solskins Dage her oppe i Danmark. Nste Onsdag reiser jo Hjalmar til Paris med Arbeiderforeningen. Jonas har jeg lnge ikke seet og veed ei om han er i Byen eller paa Hellebk. Om dette mit Brev med sin jevne Adresse, naaer Dem er jeg i Uvished om, men lad det nu flyve ud! fra Christi-Hornemann kan jeg hilse, hun og Gemal vare ogsaa hos Drevsens i Tirsdags og kom virkeligt ikke senere end eet Qvarteer efter Indbydelses Tiden. Mon hun ikke lnger er saa god en Moder som fr, efter som hun saa tidligt kan skille sig fra Brnene.

Deres hjerteligst rbdige

H. C. Andersen.

Hilsen til Husbond, Sn, Datter og Svoger, item Familien Lund.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost