Dato: 29. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

581. Til Henriette Collin.

Interlaken den 29 Mai 1867.

Kjre Fru Collin !

Ja, som De seer, jeg er endnu i Schweiz, og endogsaa nrmere Hi-Alperne end jeg havde forud betnkt. Jeg blev nsten 14 Dage i Locle, Veiret var ikke godt ideligt Regn og to Dage faldt Sneen saa at den laae i Gader og paa Bjerge, men to smukke Solskins Dage tilbragtes dog og den smukkeste var netop i Sndags, Slvbryllupsfesten i Kjbenhavn. Jules Jrgensen heisede Danebrogs Flag i Haven og ved Bordet drak vi Kongeparrets Skaal; derpaa kjrte vi en smuk Tour ind i Frankerige til den frste Grndseby Morteau og kom seent hjem. Jeg havde saa gjerne den Dag vret i Kjbenhavn, men jeg flte mig ikke vel nok til en hurtig anstrngende Hjemreise, Deres Brev bestemte mig og jeg blev, men skrev et Vers til Kongen og Dronningen, som jeg i et Brev til Kronprindsen, sendte saa betids, at det maatte vre hos ham paa Festdagen. Saaledes har jeg da, paa en Maade ogsaa vret ved Festen645, og er neppe personlig savnet af Nogen. Mandag-Morgen reiste jeg fra Locle i et skyllende Regnveir, Jules og hans ldste Sn fulgte mig til chaud de fonds og saa foer jeg over Neuchatel og Biel til Bern, fik en deilig Udsigt i Hotellet til Alperkken, som jeg igaar ret nd, thi det blev det deiligste Veir, varmt Solskin og klar Himmel; jeg nd ret Guds varme Natur ovenpaa dens kolde Aabenbarelse i Locle, besgte Pastor Baggesen, samt en Landsmand Blom der her er Boghandler, gik ud til Bjrnene, hvis Unger kravlede op i den hie Top afTret der er plantet i Bjrnegaarden. Fr min Afreise fra Locle fik jeg Brev fra Watt i Paris, han mldte mig at Edgar Collin var indtruffet og med Redacteur Bille boede i samme Hotel, som han. Jeg tnker mig ret Edgars Glde ved alt det Nye han faaer at see; naa, han vil fortlle, naar han kommer hjem, vistnok friskere og livligere end jeg, men jeg kan da vise Dem Illustrationer til hvad der meddeles; jeg har alle de Billeder fra og om Udstillingen der var at opdrive, samt Bygningen selv og dens Grundrids, De skal nok faae Lyst til at komme der, uagtet De er lykkelig i Hellebek! Jeg vil haabe at Deres Mand finder sin opdagede, inddmmede Kilde der i god Stand og bedste Sprudlen. Jonas er vel nu ved bedste Helbred, hils ham og Louise hjerteligt. Mange Hilsener fra Jomfruen hun staaer i sin hvide Sneekjole for an mig, Munken er lige saa puddret; mange Aar var her ikke saa megen Snee som iaar siger man. De husker jo nok Udsigterne her i Interlaken, gid at De var her en Times Tid, Louise fandt at det var som om hun her boede ved Volden, mon hun ikke646 forandrede Tanke om hun saae den Pragt som udfolder sig her i Dag.

Hils i Byen og i Rosenvnget.

Hjerteligst

E..S

H.C.Andersen.

Nu flyver jeg snarest hjemad.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost