Dato: 7. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Paris den 7 Mai 1867

Kjre Fru Melchior!

Igaar er det 3 Uger siden jeg kom til Paris; imorgen, om Gud vil, reiser jeg til Le Locle i Canton Neuchatel i Schweitz, hvor jeg er indbudt af min Ven, vor Landsmand Jules Jrgensen, gld mig der med et Brev poste restante. Jeg bliver der i otte Dage og reiser da til Danmark. I de sidste tre Dage have vi en voldsom Varme, det er som om jeg var i Portugal. Udstillingen har jeg daglig besgt og finder, at Bygningen er srdeles dygtig reist, hver lille Plads er benyttet med Smag og Tanke. - Det er en udmrket Architect. Igaar talte jeg med Kongen af Grkenland, der venligt rakte mig Haanden og takkede mig for det lille Vers jeg har skrevet og endnu pranger over Indgangen fra den grske til den danske Deel. Forleden var en smuk Fest for mig af Skandinaverne; fra den svenske Legation var et Par Herrer, men kun een fra den danske. Moltke har heller ikke denne Gang gjort et Skridt for at jeg kunde komme til Keiseren, en Masse af Danskerne have vret, jeg vil ikke bede derom, men var blevet glad om Moltke havde gjort et Skridt for at finde mig den Hder og Glde. Flere af Pariser Bladene have smukt og venligt omtalt mit Besg her, og har jeg ikke i den danske Afdeling fundet Spoer af min Tilvrelse, saa har jeg i den engelske og franske seet mine Eventyr udstillede. Jeg indser godt hvor ringe jeg dog er stillet i mit Fdreland. Derfor doppelt Tak de Kjre, som forunde mig Deeltagelse. Hils Deres Mand og Brn, hjerteligst

Deres

H. C. Andersen

[udskrift] Til Fru Melchior

21 Hibroplads

i

Kjbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad