Dato: 4. maj 1867
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

575. Fra E. Collin.

Sparekassen d. 4 Maii 1867

Jeg haaber kjre Andersen at De har faaet mit igaar afsendte Brev altsaa afventer dette Brevs Ankomst, som efter menneskelig Beregning maa indtrffe Dagen efter det andet. Det gik i Privatbanken som jeg antog at man vgrede sig eller idetmindste gjorde Vanskelighed ved at udfrdige et saa lille Creditiv; jeg tog derfor en Vexel paa Calon. Skulde De nu slet ikke ville bruge Pengene, saa faaer De Deres Penge igjen, naar De har Vexlen hjem med. Men bruger De dem tildeels til en Schlveizerreise kan De jo tage hele Belbet i Guld, 30 Napoleons som jo ikke er meer end De kan have i en Portemonnaie, eller ogsaa kan De tage noget i Penge og bede Calon for Resten give Dem en Vexel paa Lausanne eller Genf eller et andet Sted. De vil see at Vexelen ikke er dyr, nemlig 34 1/3 b pr. franc.

Vi har ikke Just rdt Mudder her hjemme, men Thermometret viser om Middagen 4 Grader, saa Veiret indeholder kun liden Opfordring for Dem til nu at reise hjem. Jeg synes dog ikke, at De skulde vre hjemme naar man endnu maa fyre i Kakkelovnen. Jeg vilde ret nske, at jeg kunde gjre en saadan sydlig Udflugt i denne kolde Tid, jeg trnger umaadeligt til en saadan Afvexling; jeg er i denne Vinter blevet nervs, noget jeg aldrig fr har kjendt. Jeg vil haabe paa Hellebk. Jonas' fravrelse har lidet bidraget dertil. Det er besynderligt, at jeg veed, at de ngstelser, som jeg hver Dag isr om Formiddagen, har vret plaget af, have en physisk Grund, og dog ikke har kunnet bekmpe de mange Phantasibilleder om hvad der kunde tilstde ham.Jeg er endnu ikke ganske rolig og venter ialfald at see ham komme afkrftet hjem.

Det gaaer her som hos Dem at Krigs? og Freds?Rygter aflse hinanden; men saameget kan man vre vis paa at der ikke er Fare for en nrforestaaende Krig. Og hermed lev vel.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost