Dato: 30. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

573 Til E. Collin.

Paris den 30 April 1867.

Kjre Ven!

Tak for det tilsendte Brev der rummede Skrivelse fra Dem, Deres Kone, Bergse og Fru Ingemann, jeg fik det igaar. Veiret er utilladeligt, i flere Dage har nu Regnen strmmet ned, Gaderne flyde over med rdt Mudder, det er vanskeligt at faae en Vogn men let at blive kjrt over. I de sidste Dage var dertil en saa ilde Stemning, en idelig Tale om Krig, der hvert ieblik kunde bryde ud; Flere toge strax afsted, jeg bestemte at reise overmorgen, Torsdag aften; men i Dag er her med eet en stor Freds Forvisning[;] om den har Sandhed vil Tiden vise; mine mange Venner plage mig nsten med at blive, Jules Jrgensen vil at jeg skal lgge Veien hjem over Locle og blive hos ham en otte Dages Tid, jeg begynder at vre tvivlsom og da jeg jo dog snart maa tage en Bestemmelse, vil jeg lade Tilfldet, eller om jeg i en saa ringe Ting tr sige: lade Vorherre raade. Bliver jeg her mere end 8 Dage og lgger Veien over et Hjrne af Sweits, da har jeg ikke Penge nok, og jeg beder Dem derfor om at sende mig til vor danske Consul Calon i Paris, (med ham har Privatbanken Forbindelse), et Creditiv paa omtrent 600 Frank, saaledes at jeg kan hve hos ham og tillige paa et bestemt Huus i fE: Lausanne hvad jeg vil af denne Sum, eller aldeles lade vre dersom jeg ikke behver disse Penge. Dette mit Brev faaer De senest Fredag Formiddag; kan De sende mig det ordnet samme Aften, da har jeg det Mandag, vis ikke har jeg det senest Tirsdag Formiddag, er det ikke Tilfldet da reiser jeg fra Paris nste Tirsdag aften lige hjem. Synes De at jeg nu, da jeg er herude, skulde anvende saa Meget som det dog bliver paa denne lidt videre Udflugt. Spurgte jeg Deres Kone ad, hun svarede ja, veed jeg nok, men jeg synes at denne Reise i det Hele koster formeget, her er dyrt denne Gang i Paris og jeg beder Dem vare ethvert ungt Menneske der troer at kunne gjre Reise og Ophold639 her nogenlunde billigt, siig Edgar at han maa vre forberedt paa at han ikke slipper ringere cnd 4 a 5 Rdlr Dansk om Dagen medens han er her og da er Theatre og al slig Fornielse ikke engang deri. Veiret er somsagt forfrdeligt, kun ude paa Udstillingen kan man tilbringe sin Dag i det Trre, det vil sige naar man kun gaaer i Bygningen; denne udfolder sig meer og meer, jeg er nu ganske hjemme derude og trffe[r] mange Bekjendter fra alle Lande. Forleden talte jeg med Prinds Oscar, i Dag blev jegs tandset af en elegant kldt Dame, hvid og rd som andre Damer, men hendes Mand kulsort, en Neger. Hun tiltalte mig paa svensk-engelsk-tydsk,–et slsomt blandet Sprog, hun var fdt svensk men havde glemt Modersmaalet, hun kjendte mig efter Portrt, holdt af mine Skrifter og tillod sig derfor at standse mig hendes sorte Mand var den bermte tragiske Skuespiller Aldridge.–I Dag er jeg med Landsmnd til Middag hos Frhlichs, imorgen Aften have Scandinaverne indbudt mig, Meningen er nok at jeg skal lse for dem. I flere Pariser Aviser omtales min hie Nrvrelse ogsaa H. C. Lumbys. Igaar kom Kong Georg, vi ventede ham i Dag paa Indstillingen, hvor den danske og grske Afdeling ere Naboer, saa at han trder lige fra Grkerne ind til de Danske. Jeg har maatte improvisere to Linier der malede skulle prange overd Ingangs Porten:

Her Grkenlands Vaaben og Danmarks Flag

Dig hilse og fle dit Hjertes Slag.

---------------------

Kong Georg kom imidlertid ikke derud i Dag, han reiser iaften strax til London for at see sin Sster, om hvis Befindende Efterretningerne her ikke ere saa gode som hjemmefra. Om tre Dage ventes han her igjen. Mandag og Tirsdag sprger jeg hos Calon om der er Brev og Creditiv til mig, er der ikke da, saa'ndash;hjem!

Drevsen med Frue reiste forleden, imorgen reiser Blom, Conferensraad Lund vender vist ogsaa tilbage. Hils Deres Kone Louise, Jonas, hele Familien.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost