Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. juni 1838
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 70. Fra Henriette Wulff. Nysse903 d 16e Juni 38.

Det var dog egentlig gandske besynderligt godeste Andersen at jeg skulde rejse fra Byen, uden at sige Dem Farvel; Ida sagde mig at De vilde lade Dem see ude hos os, ellers havde jeg sagt adio paa Skrift; men da jeg nu mrker at De udeblev, vil jeg sende Dem et par Linier med min papa, isr ifald jeg gaaer lige her fra til Italien Calcutta, China etc bliver det en lang Rejse sans adieu til min gode Andersen. Dog det er lutter Fata Morgana,904 hvad de bortfjrnede sydlige Lande angaae, jeg vender smukt om 14 Dage tilbage til Axelstad og mine kjre Venner, for at tage imod min Vestfarer.905

Her er alt skjndt, Naturen i sine bedste Sndagsklder, eller bedre: Sommerklder, det er mig den kjreste Tid, naar Frugttrerne blomstrer, Luften er da opfyldt af den meest balsamiske Duft. Jeg har her fra mit Vindue den yndigste Udsigt, over en Park med Svaner i, til Prste-Bugten, hvor Blgerne skylle op paa Stranden med en sagte Susen, som er mig en kjr Lyd. Skjend har jeg faaet af Baronesse Stampe fordi vi ikke har bragt Dem med; indtil jeg fik forklaret at De vil blive i Byen for at glde Dem ved Storfyrsten906 og da komme her frst i July; De vil da vre velkommen her; nu har jeg forkyndt Dem her, som De fr har gjordt med mig i andre Lande. Jeg er vis paa det vil gefalle Dem paa Nysse, her er meget smukt, og man er saa venligen og gjestfrit modtaget, at det er en sand Fornjelse. Seer De Etatsraad Hornemanns Familie, da fortl dem, at de lnge har vret vented herud, der er dog vel ingen syge? Det er Baronessen der har bedet mig sige dette til Dem, hun har i 14 Dage ventet Hornemanns.907 I Gaar Aftes hrte jeg Tyrolerne908 i Wordingborg, det er comisk at det var frste Gang, efter [som de] saa ofte har sjunget i Kjbh: I M[orgen] synge de her, det er meget net.

Endskjndt jeg endnu havde Lyst at passiare lidt med Dem, maae jeg dog nu sige Farvel, da jeg har flere Breve at skrive, som skal med Fader, der tager til Byen i Morgen tidlig, nu besger De ham pnt flittigt mens jeg er borte, og lyver ham lidt for; det morer ham dog egentligt.

Seer jeg Brev fra Dem vil det meget glde mig; De kan give os detaillerede Beskrivelser om de storfyrstelige fter, der kan lses hjt for alle dem her, der ikke seer Noget til de Herligheder, men for at fornje mig privatim, skal De rigtig sige mig hvordan De selv har det, om De er rask etc etc.

I Dag i Galop, som for Fod hele Livet er jeg come sempre La Sorella.

Efter Ordre aabner jeg Brevet igjen for at bede Dem fra Baronesse Stampe, jo fr jo heller at komme herud, maaske med Hornemanns, og om De vilde lade hende vide naar De kom, da hun gjerne paa samme Tid De er her vilde have Ingemanns909 her.

[Udskrift] ST

Hr H: C: Andersen Nyhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost