Dato: 21. februar 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Torsdag - Amaliegaden 22

Kjre Professor!

Denne Lverdag komme vi desvrre ikke, men forhaabentlig paa Onsdag i nste Uge. Imidlertid er det i denne Tid af Viggtighed for Holstein ikke at forsmme Mderne i Thinget da den betydningsfulde Armeeplan bliber diskuteret og det var dog ikke hyggeligt hvis han strax efter Middagste maatte forlade os for at lbe derop; - altsaa tillad at vi vente et Par Dage frend jeg med Vished tr bede et kjre Gjster til Onsdag - jeg kan indtil da ogsaa erfare om det passer Kammerherrinde Classen.

Tak for venlig Hilsen og tilgiv disse udgade Lineier fra

Deres heng.

M. Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus