Dato: 8. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

570. Til Henriette Collin.

Basns den 8 Januar 1867.

Kjre Fru Collin!

Endnu et Brev og ikke Andersen selv! siger De nok. Ja, jeg er sneet inde; idet mindste kom igaar hverken Breve eller Aviser, der maa eet eller andet Sted vre skeet en Standsning paa Jernbanen. De sidste Dage bragte kun Sneestorm, saa at jeg ikke engang med mine store Pels-Stvler kan bevge mig lidt i Haven. I Nat har det imidlertid tet og bliver det saaledes ved kan jeg vel om et Par Dage tnke paa Indreisen. Dette Julebesg har ivrigt ikke vret opfriskende, Tnderne have stadigt murret og i det nye Aar har jeg faaet ordenligt over Fingrene, mon det har at betyde for hele Aaret? de Dage jeg var paa Holsteinborg, brndte jeg min hire Haand paa Kakkelovnen saa jeg en heel Nat laae med Gullerods Omslag, men det hjalp; jeg har sundt Kjd at lge. Den 4de Januar forlod jeg Holsteinborg, hvor isr Nytaarsaften var trist, da Bodil blev syg og Forldre vare meest hos hende, jeg sad allerede efter Klokken 9, i636 min Stue. Ved Afreisen, som jeg bedst var i Vognen og vilde lukke det kunstige Vindue ned foran, fik jeg Pegefingeren paa venstre Haand ind i Sprkken mellem Hngslerne, og da Mekaniken slog sammen nappede den ikke blot Huden, men et lille Stykke Kjd ud af Fingerspidsen. Jeg holdt Fingeren i Munden den hele mile lange Tour til Basns, der fik jeg den badet i dike og senere i varm Olie, Lgen fra Skjelskjr vilde jeg ikke have, da Veien er saa besvrlig, jeg har flt strke Smerter, nu dulmede, men De637 vil forstaae at jeg saaledes hverken har prvet en fornielig Juul eller Nytaar. Det glder mig at Jonas faaer en lille Reise Forfriskning. Han holder saa meget af Bergse, skatter ham og har der hos Omhue for hans Velbefindende saa at han vist vil fle sig srdeles tilfreds paa denne Reise. Tak ham for Bogen jeg fik og det venskabelige Brev, som jeg frst ved et Tilflde igaar fik frem, da jeg troede at det Skrevne var et Brev fra Forfatterinden, og som jeg alt saa kjendte, hendes laae der da ogsaa paa tyndt, rdt Papir. Tak Deres Mand for hans kjrkomne Breve; jeg lnges nu efter at see Dem, tale med Dem, vide lidt om Verden i Byen. Fru Scavenius sender Dem en hjertelig Hilsen, hun var i dette ieblik inde i min Stue og da hun hrte at det var et Brev til Dem jeg skrev, bad hun mig hilse. Hun kommer om 3 Uger til Byen og bliver der omtrent ogsaa tre Uger, men nste Aar tager hun Ophold derinde flere Maaneder og siger: at hun da glder sig til at komme sammen med Dem, dersom De er stemt derfor, hun skatter Deres Aandrighed, vil gjerne engang om Ugen see gode Venner og kun en ganske lille Kreds. De, kjre Fru Collin, har en stor Stjerne hos hende ! De har paa Fhr vret saa'ndash;som De altid er, hist elskvrdig !!! Hils Theodor, hils Familien i Rosenvnget! jeg tnker at Dden napper mig i dette Aar, vidste jeg det, saa fli jeg strax ud i den vide Verden for ret at trkke Veiret fr det tages aldeles fra denne Ormesk.–Bring Deres Broder og hans Frue min Hilsen, ikke at glemme Louise!–De sagde da Boye, at det Anckerske Legat kun er for Poeter, som have ladet deres Arbeider trykke; det hjlper ikke man gaaer og brer Poesien i sig. Lev nu hjertelig vel! et godt livsaligt Nytaar! Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter