Dato: 7. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns den 7 Januar 1866 [1867]

Kjre Fru Melchior!

Et gldeligt Nytaar! nu ere vi allerede en Uge henne i Aaret og jeg sidder endnu her paa Landet, saa temmelig indsneet, uvis om hvorledes det vil gaae med Reise til Byen i denne Uge. Jeg har ikke ret kundet nyde Juletiden og maatte paa det store Bal vi havde her tredie Juledag, tidligt fjerne mig da mine Tnder murrede og jeg stadigt flte mig nerveus. Med Familien paa Basns var jeg indbudt til flere Nabogaarde, men at komme der, var det ikke at tnke paa; for nu ikke at sidde alene tog jeg over paa Holsteinborg, men Dagen, som bragte Nytaarsaften, blev den ldste Datter paa Holsteinborg syg, Forldrene var hos hende, jeg trak mig om Aftenen tilbage paa mit Vrelse, det var den meest stille Nytaarsaften jeg har oplevet, med Undtagelse af den Nytaarsaften i Berlin jeg omtaler i mit Livs Eventyr. Imidlertid gleed vi ind i det nye Aar, men dette er begyndt med at slaae mig slemt over Fingrene. Det skulde dog vel intet ondt Varsel vre for hvad Aaret har isinde med mig. Een af Dagene jeg var paa Holsteinborg brndte jeg saaledes paa Kakkelovnen een af mine Fingere, saa at jeg hele Natten maatte ligge med Gullerods Omslag paa. - Fingeren kom sig imidlertid snart, men nu i Fredags, jeg reiste fra Holsteinborg her til Basns, var jeg netop i Vognen og vilde slaae ned foran mig, da fik jeg een af Fingrene paa venstre Haand ind i en Sprkke; Vognen gik i, og nappede ikke blot Huden af, men et lille Stykke Kjd ud af Fingerspidsen, det smertede voldsomt, men jeg kjrte dog og frst paa Basns fik jeg Fingeren badet, men endnu i Dag, tredie Dag derefter, piner den mig. Vind og Veir er for slet til for en Fingers Skyld at sende Bud efter Lgen; i denne Eftermiddag er ingen Post indtruffet, vi savne Breve og Aviser for igaar og antage at Jernbanen paa et eller andet Sted er ufremkommelig! nu hre vi Intet fr imorgen Aften Klokken 6; det har man af at vre paa Landet om Vinteren. Paa Gaun hos Baron Totts var stort Bal den 2den Januar; Fru Scavenius og hendes Datter bragte mig derfra en Hilsen fra Robert Watt, som de der havde seet og talt med; han havde saa smukt og hjerteligt talt om mig, at det forniede Fru Scavenius at bringe mig hans Hilsen. - Seer De Watt da hils ham igjen. Bloch har skrevet mig til, men det hrer nu allerede til forrrige Aar og jeg tnker tidt paa ham. Hvorledes lever vel Niels Ebbesen? De maa endelig takke Deres Mand for hans kjre Skrivelse til mig, og selv vre De takket for den ikke ringe Deel De tilfiede uagtet Deres ine var angrebne. Jeg vil dog haabe at disse er igjen bedre. De vil hilse de Forlovede og de andre Brn! De vil hilse Lunds, ligesom ogsaa Deres Broder og hans Hustru; der ere saa Mange jeg gjerne gad sende Hilsener til, fEx Frken Caroch, Frken Jette Melchior & & - Nu lnges jeg efter at see Dem Alle igjen, samles med Dem og fornemme Bylivet. Jonas Collin flger med Bergse til Rom men kommer om to Maaneder her tilbage igjen. Jeg tnker saa smaat paa, en 4 Ugers Tid at besge Paris ved Udstillingens Aabning, der maa jo blive en stor Deel Nyt og Interessant at see. Jeg fik ved Juletid her paa Basns, et smukt hjerteligt Brev fra den kjre Kronprinds, og i disse Dage har jeg faaet et lignende hjerteligt Brev fra en Mand i Jylland der nylig har lst mine sidste Eventyr, ligesom ogsaa mit Livs Historie og med uendelig Deeltagelse udtaler sig; det er en Deel af det Gldelige jeg har fundet her paa Landet. Jeg har imidlertid Intet skrevet, kun afbetalt en stor Brev-Gjld jeg var i; ikke frre end 16 Breve til Ind- og Udlandet har jeg afsendt, det er at flyve med let Hjerte ind i det nye Aar. Tak for alt Godt.

Deres hjerteligt hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad