Dato: 3. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 3 Januar 1866.

Kjre Ven!

Du maa have et Brev fra mig, og nu har jeg Anledning dertil, i det jeg har en Bn; Sagen er at jeg under "min store Tandpine" fik sendt en Bog fra en anonym Dame og samme var tilegnet mig (det vil sige Bogen.); i den Pine jeg var glemte jeg baade Bog og Tilegnelse; reiste saa afsted og nu frst herude kommer denne Sag mig i Tanke og jeg maa ndvendigviis takke for Bogen, men jeg husker ikke Navnet paa den ikke Forlggeren; tjen mig derfor i, snarest, at gaae op til Frken Hallager og see paa de Bger der ligge paa Bordet eller i Sophaen, om ikke mellem disse / en ikke stor Bog med et Par Fortllinger i og som ere dedicerede til mig, afskriv da Navn og [overstr: Bog] Forlgger eller bedre, send mig hele Bogen til Basns ved Skjelskjr, saa kan jeg takke for den, ja endogsaa lse den. Vr saa snild! ved samme Besg hos Frken Hallager, vr da saa venlig at give hende vedlagte Brev, at hun ogsaa kan hre lidt fra mig. Jeg lste igaar i "Vintergrnt" to Digte af Bergse, Naturforskeren og Digteren sammensmltede fortrffeligt, det er som det skal vre; jeg er meget glad over disse og kunde nsten have Lyst til at skrive ham til. Hils ham hjerteligt. See nu at vinde de 50000 Rdlr i Lotteriet! / hille den hvor der vil blive Knald! jeg vinder dem vist ikke, men vinder jeg om kun 1 000 - ja saa indbyder jeg Dig med til Udstillingen i Paris, vi skulle nok komme ud af det - troer jeg! Lev vel kjre Jonas!

Din Ven

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 86-88)