Dato: 1. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

568. Til E. Collin. Holsteinborg ved Skjelskjr. Den 1ste Januar 1866 [c:1867]

Kjre Ven!

Igaar sendte jeg Brev til Dem og Deres Kone, De undrer Dem vel derfor at jeg allerede skriver igjen, men her er saa stille saa eensomt paa Gaarden, det nye Aars Oprullen har altid noget Mgtigt for mig, derved flyve saa mange Tanker gjennem Sindet. Her var endnu mere634 stille og trist igaar; den lille Bodil, Husets ldste Datter, kom i den tidlige Morgen til at lbe i mod en Dr og stdte derved Hoved og Bryst saa at hun fik Smerte derved og Feber, Lgen blev hentet, han troer imidlertid det slet ingen Fare har, men Forldrene vare dog ngstelige og sad hos den Syge; Folkene havde nok en Slags Nytaars Aften, men vi Andre oven paa, drak i Stilhed vor Thee; jeg lste Aviserne og gik saa til Ro lidt efter Klokken 10. Jeg tnkte varmt og taknemligt paa Alt hvad der forundtes mig forrige Aar og jo mere jeg lod Tankerne sge tilbage des rigere lyste Aaret for mig. Saa rigt kan det nye Aarm neppe blive! Jeg tnkte ogsaa paa min lille samlede Formue, og da den var strre end jeg troede, fik jeg strax ogsaa den rige mands Angst for at miste den; det var nu Phantasiespil! –Jeg kan imidlertid ved Deres Opskrift ikke faae saa stor en Sum ud som De opgiver, der staaer paa Papieret i niagtig Sammentlling kun 8434 Rdlr 84 b, hvor kommer da de vrige til?–De anfrer ogsaa i Renter fra Stampe 50 Rdlr, men hvor er de mueligt, han har jo kun 1000 Rdlr, af disse kan jeg ikke modtage slige; De har kjbt Creditbeviser? disse due jo ikke lnger end til udgangen af 1866 lste jeg i Aviserne. Dog det veed De bedre Beskeed om end jeg!–og har ombyttet disse. Jeg har kun den Frygt at De har opgivet mig min Formue strre end den er? det vilde vre en Skuffelse nu!–Jeg har det forresten ikke ganske godt i Tnderne, ogsaa Halsen gjr ondt, jeg er dog meget forsigtig, ja har endnu ikke fra jeg kom paa Landet vret; mere end to korte Lb nede i Haven paa Basns og aldeles ikke ude her paa Holsteinborg. Sneen fyger635 hit i Haven, Sen er imidlertid aaben og der ligge mange Svaner paa Vandet.–Den fjerde Januar er Fru Scavenius igjen, efter Ballet paa Gaun, vendt hjem og jeg har da lovet at komme til Basns for endnu at tilbringe her nogle Dage; det vil bero paa mit Befindende om jeg paa Hjemfarten bliver et Dgn i Sor og samles der med den gamle Fru Ingemann. Seer De noget til Hartmanns da hils fra mig ! Gid at nu det nye Aar, som i Dag begynder, ikke for Verden dryppe saaledes af Blod, som det forrige, gid at vi hver isr ikke prve for mange tunge og i mrke Dage! Hils Deres Kone, som vel nok glder mig med Brev, hils Louise, hvis Breve jeg beklager ikke at kunne lse, og Jonas'ndash;ja han er hos Bergse, og skriver neppe. Lev hjertelig vel og bliv mig, som De var i det gamle Aar. Hjerteligst.

H.C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost