Dato: 31. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 31 December 1866.

Kjre Ven!

Gldeligt Nytaar! jeg skriver i det Aaret ender, jeg har Trang til at trykke Deres Haand og sige Dem Tak for al den Deeltagelse, den trofaste Hengivenhed, De, den Yngere, har viist mig i det henfarne Aar. Det var for mig et rigt Aar, jeg fli gjennem Holland, Belgien, Frankerige, Spanien og Portugal, en lignende Flugt kan jeg ikke tnke mig i det nye Aar; jeg var hos Venner og flte mig hjemlig ude; det gjentages neppe, og dog har jeg den Fortrstning at det nye Aar ogsaa vil oprulle noget Nyt, Godt og Skjnt for mig, maaskee forunde mig et Uddeligheds Besg af min Musa. Dem, kjre Ven, nsker jeg Bevarelse af Sundhed og godt Humeur, jeg troer at De hrer til Lykkens Brn, for hvem alt Godt og Gldeligt vil trives. Jeg tnker paa at besge Paris kort for Udstillings Tiden, mon vi mdes! det vilde vre morsomt. "Figaro" modtog jeg iaftes her paa Holsteinborg, jeg havde skrevet til Postmesteren i Skjelskjr om at sende mig her alle Breve som indtraf. Mit lille Digt: "Epilogen", forekom mig lidt for ubetydeligt, det vrige jeg lste interesserede mig; i den nst sidste Strophe skulde staae "den lgger sin dybtflte Tak ind i / Epilogen" men det er ikke vrd at rette, da Meningen ikke har lidt, men kun Versemaalet; det hele Vers er glemt fr nste Sndag. I Januar skal De imidlertid faae et Blad med Blomst ved, om jeg saa maa sige, et Brudstykke af Reisen i Portugal. Fr ind i Januar kommer jeg ikke til Byen. Igaar tog jeg fra Basns til Holsteinborg og bliver her til den 4 Januar, saa reiser jeg igjen til Basns og bliver flere Dage, fr jeg, maaskee over Sor, sger hjem til den store By. Hils Hansen fra mig, det vilde glde mig om han kom i Stemning til at gjengive det engelske Digt: Nord og Syd. Hils hos Henriques og hos Melchiors; faaer De Tid, da send mig et lille Epistel, som en Prve paa det nye Aars Solskin og Viol-Duft. I Dag sneer det; alle Herrerne ere paa Jagt, iaften sige vi det gamle Aar Lev vel og ved Midnat banker det nye Aar paa! hvad mon det skjuler bag de verdensstore Vinger? ganske vist endnu flere Abonenter for "Figaro!" - Nu Lev vel kjre Ven!

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen

E.S. I dette Brev er Intet for "Figaro", det tilgiver De; naar jeg selv kommer, bringer jeg, som sagt, det friske, grnne Blad med Blomst.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Holsteinborg ved Skjelskjr den 31 December 1866.

Kjre Ven!

Gldeligt Nytaar! jeg skriver i det Aaret ender, jeg har Trang til at trykke Deres Haand og sige Dem Tak for al den Deeltagelse, den trofaste Hengivenhed, De, den Yngere, har viist mig i det henfarne Aar. Det var for mig et rigt Aar, jeg fli gjennem Holland, Belgien, Frankerige, Spanien og Portugal, en lignende Flugt kan jeg ikke tnke mig i det nye Aar; jeg var hos Venner og flte mig hjemlig ude; det gjentages neppe, og dog har jeg den Fortrstning at det nye Aar / ogsaa vil oprulle noget Nyt, Godt og Skjnt for mig, maaskee forunde mig et Uddeligheds Besg af min Musa. Dem, kjre Ven, nsker jeg Bevarelse af Sundhed og godt Humeur, jeg troer at De hrer til Lykkens Brn, for hvem alt Godt og Gldeligt vil trives. Jeg tnker paa at besge Paris kort for Udstillings Tiden, mon vi mdes! det vilde vre morsomt. "Figaro" modtog jeg iaftes her paa Holsteinborg, jeg havde skrevet til Postmesteren i Skjelskjr om at sende mig her alle Breve som indtraf. Mit lille Digt: "Epilogen", [] forekom mig lidt for ubetydeligt, det vrige jeg lste interesserede mig; i den nst sidste Strophe skulde staae "den lgger sin dybtflte Tak ind i "Epilogen" / men det er ikke vrd at rette, da Meningen ikke har lidt, men kun Versemaalet; det hele Vers er glemt fr nste Sndag. I Januar skal De imidlertid faae et Blad med Blomst ved, om jeg saa maa sige, et Brudstykke af Reisen i Portugal. Fr ind i Januar kommer jeg ikke til Byen. Igaar tog jeg fra Basns til Holsteinborg og bliver her til den 4 Januar, saa reiser jeg igjen til Basns og bliver flere Dage, fr jeg, maaskee over Sor, sger hjem til den store By. Hils Hansen fra mig, det vilde glde mig om han kom i Stemning til at gjengive det engelske Digt: Nord og Syd. Hils hos Henriques og hos Melchiors; faaer De / Tid, da send mig et lille Epistel, som en Prve paa det nye Aars Solskin og Viol-Duft. I Dag sneer det; alle Herrerne ere paa Jagt, iaften sige vi det gamle Aar Lev vel og ved Midnat banker det nye Aar paa! hvad mon det skjuler bag de Verdensstore Vinger? ganske vist endnu flere Abonenter for "Figaro!" - Nu Lev vel kjre Ven!

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen

E.S. I dette Brev er Intet for "Figaro", det tilgiver De; naar jeg selv kommer, bringer jeg, som sagt, det friske, grnne Blad med Blomst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 30-36)