Dato: 28. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 28 Dec: 1866.

Kjre Fru Henriques!

Aaret er snart endt; saa mange Taknemligheds Erindringer lfte sig i mit Hjerte; hvor rigt og afvexlende har dog 1866 vret for mig, og mellem de Kjre som ret have undt mig det vel og bidraget der til, er De og Deres Mand, modtag derfor min Tak og lad mig see De blive mig ligesaa gode i Aarene som komme. Den sidste Uge inde i Byen var rigtignok en Smertens Uge og jeg har Angst for at Tnderne endnu ikke have udraset og har derfor ikke ret Mod paa at tumle mig i Luften. Jeg sov da ikke hele Natten mellem Sndag og Mandag, halv fem var jeg oppe og Klokken 6 af sted. Den var kun lidt over 9 da vi naaede Slagelse, men her smlede det saa lnge fr Deligensen kom i Fart at det var blevet paa Slaget halv elleve; nu sneglede vi da i nsten tre Timer afsted og jeg fandt i Skjelskjr min egen Vogn fra Basns. Den havde Dagen forud vret i Slagelse for at hente mig idet man troede at jeg kom med Middags Toget. Juleaften lyste Juletret, Bordet laae med Presenter, jeg fik en elegant Reise-Fodpose, som jeg dog ikke har Brug for, da jeg allerede har en lignende og de for en Herre mere praktiske Pels-Stvler; jeg fik Frken Luzies Photographi-Portrt i en smuk Fliels Ramme, desuden Schillers Buste. Juledag sendtes mig fra Grevinde Holstein et udmrket vel indbundet Album til 48 Portrtter, indbundet i russisk Lder og mit Navn indgravet paa Bindet, desuden et Stykke Nips med en Stork ved Gadekjret. - I Aften have vi stort Bal, der kommer lidt over 100 Personer; vi ere ogsaa alle budte ud til Baller, langveis borte, f Ex til Espe og til Gaun; de tage Alle afsted, jeg ikke, det er mig for besvrligt og jeg frygter for at faae Tandpine igjen. For nu ikke at sidde alene her paa Basns tager jeg i Baldagene til Holsteinborg og vender da igjen tilbage til Basns, sao, at der gaaer en 14 Dage fr jeg igjen, om Gud vil, er i Kjbenhavn. Fr jeg reiste derfra havde jeg lovet Grevinde Holstein at give deres Tjener som er i Amerika et Par anbefalende Ord til en rig Familie der, Anbefalingen vilde jeg have taget med herud, men min Tandpine i den sidste Uge gav mig Andet at tnke paa, nu har jeg herude skrevet det lille Brev og lgger det her ved, med Bn til Deres Mand Om han vil overstte mig det paa Engelsk og sende det samt min Klade snarest til mig her "paa Basns ved Skjelskjr", ved den Leilighed faaer jeg maaskee da ogsaa et lille Brev fra Dem. Siig mig da naar er Deres Mands Fdselsdag? om jeg husker ret er det een af de allerfrste Dage i Januar, jeg vilde gjerne skrive ham til. Og nu lev vel! Hils Deres Mand, Brnene, Jomfruen, Frknerne Price, Bloch, Watt, Professor Hedt & & - Dr: Adler & Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 148-51)